Skutki zalania dokumentacji

Prezentujemy Państwu ku przestrodze zdjęcie dokumentacji, która była zalana. Na dokumentach pojawiła się pleśń oraz wyrósł grzyb o wysokości około 20 centymetrów!!!

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych na swojej stronie internetowej umieściła informację na temat postępowania z zalanymi archiwaliami i wyborze metod ich suszenia.

https://www.archiwa.gov.pl/pl/zarzadzanie-dokumentacja/zabezpieczanie-zbiorów/zapobieganie-skutkom-katastrof-i-ratowanie-archiwaliów