Author Archive

Okres, w którym firma zobowiązana jest do przechowywania swoich dokumentów archiwalnych wynika z polskiego prawodawstwa. Wymagany czas zależy od rodzaju dokumentów i dotyczy on przede wszystkim dokumentów księgowych, dokumentów związanych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz dokumentów kadrowych. Dziś przedstawiamy najważniejsze zasady związane z ich archiwizacją. Na stronie archiwizacjadokumentow.com.pl znajdują się z kolei cenne wskazówki związane z zasadami archiwizacji dokumentów.

Odpowiedzi na postawione w tytule pytanie mogą być różne. Wszystko zależy od tego, jaki rodzaj dokumentów zamierzamy archiwizować, a jeśli pragniemy stworzyć takie archiwum w siedzibie własnej firmy, czy jest ona do tego prawidłowo przystosowana. Niektóre dokumenty musimy przechowywać i archiwizować przez wiele lat ze względu na wymogi prawne. Inne stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny trafić w niepowołane ręce. Nieodpowiednia archiwizacja dokumentów naraża firmę na dodatkowe koszty. Dowiedz się jak prawidłowo archiwizować dokumenty i poznaj więcej szczegółów na stronie archiwizacjadokumentow.com.pl, by uniknąć potencjalnych problemów.