Akta wieczyste

akta kwalifikujące się do trwałego przechowywania, bez względu na ich rodzaj, oznaczone symbolem A

Artur

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.