poufne niszczenie dokumentów

Poufne niszczenie dokumentów – jak dopilnować, by dane nie wpadły w niepowołane ręce?

Tajne informacje służbowe zapisywane są w formie elektromagnetycznej oraz papierowej. Przepisy prawne regulują nie tylko proces ich przechowywania, ale i niszczenia. Warto wiedzieć, w jaki sposób należy likwidować poufne materiały.

Prawne rozporządzenia

Utylizowanie tajnych dokumentów stanowi proces regulowany ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o ochronie informacji niejawnych oraz normą DIN 66399. Zgodnie z prawnymi regulacjami poufne materiały powinny być zniszczone w taki sposób, by ich odzyskanie było czynnością niemożliwą do zrealizowania. Zasada ta dotyczy materiałów przechowywanych w formie papierowej i elektromagnetycznej. Poufne niszczenie dokumentów z wykorzystaniem standardowych środków jest zazwyczaj niemożliwe. Taki proces zleca się więc firmom, które specjalizują się w tym obszarze i mają sprzęt dostosowany do całkowitej utylizacji danych.

Postępowanie

Poufne niszczenie dokumentów składa się z kilku etapów. Pierwszy z nich stanowi przesłanie do firmy specjalistycznej szczegółowych informacji, dotyczących zlecenia. Przedstawiciel zakładu ustala również z klientem termin odbioru materiałów. Kolejnym etapem jest przekazanie pracownikowi firmy nośnika danych zamkniętego na klucz w pojemniku, worku lub palecie i zabezpieczonego plombą numeryczną. Materiały przewożone są do firmy utylizacyjnej służbowym samochodem. Klientowi przysługuje prawo zabezpieczenia auta dodatkową plombą numeryczną. Nośniki danych przewożone są do firmy specjalistycznej według zasad, wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

 

Na protokole przekazania/odbioru materiałów powinien podpisać się klient oraz przedstawiciel zakładu. Na dokumencie zawarte są informacje, dotyczące liczby pojemników, ich rodzaju, numeru plomby i daty realizacji usługi. Do transportu tajnych nośników wykorzystuje się profesjonalny pojazd, mający odpowiednie zabezpieczenia. Kiedy materiały trafiają do firmy, pracownik wystawia dokument, potwierdzający ich przyjęcie. Sprawdza się również wagę nośnika. Samochód rozładowywany jest w profesjonalnej i monitorowanej niszczarni. W ciągu czterdziestu ośmiu godzin poufne dokumenty ulegają utylizacji. Proces ten odbywa się z zachowaniem wszystkich norm bezpieczeństwa. Poufne niszczenie dokumentów przeprowadzane jest na specjalistycznej maszynie dostosowanej do normy DIN 66399. Wszystkie działania utylizacyjne są nagrywane. Klient może więc kontrolować cały proces z kabiny monitoringu. Przysługuje mu również prawo odebrania zapisu przebiegu utylizacji. Poufne niszczenie dokumentów potwierdzane jest certyfikatem, który firma przekazuje klientowi.

Odpowiedni wybór

W Polsce działa wiele zakładów, zajmujących się utylizacją nośników tajnych danych. Należy pamiętać, że w przypadku ewentualnego wycieku informacji firma outsourcingowa nie ponosi odpowiedzialności za uchybienie. Przed zleceniem zniszczenia poufnych dokumentów warto zapoznać się z ofertami kilku zakładów i wybrać jednostkę, spełniającą najwyższe standardy. Przydatne mogą okazać się opinie klientów, którzy zdecydowali się skorzystać z usług danej firmy. Świetną opcję stanowi wybór zakładu, wykorzystującego powstałe w procesie utylizacji tajnych nośników odpady do produkcji innych materiałów. Zapoznając się z ofertami firm, należy uwzględnić doświadczenie osób, pracujących w danej jednostce. Pracownicy powinni bowiem posiadać odpowiednie kompetencje. Profesjonalne firmy zatrudniają specjalnego pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, który monitoruje przebieg całego procesu.

Zalety usług outsourcerów

Poufne niszczenie dokumentów przeprowadzane z uwzględnieniem norm bezpieczeństwa stanowi rozwiązanie, pozwalające zaoszczędzić budżet przedsiębiorstwa. Firma nie musi bowiem inwestować w niszczarki, a dodatkowo zmniejszają się również opłaty związane z wywozem odpadów. Korzystanie z usług outsourcerów stanowi rozwiązanie, korzystnie wpływające na wizerunek przedsiębiorstwa. Firma zyskuje bowiem w oczach klientów wizerunek brandu, dbającego o środowisku zewnętrzne. Zakłady outsourcingowe wykorzystują bowiem zutylizowane materiały w procesie recyklingu. Poufne niszczenie dokumentów gwarantuje zachowanie tajności danych osobowych i służbowych. Profesjonalna utylizacja korzystnie oddziałuje również na pracowników firmy. Nie tracą oni czasu na czasochłonne, manualne niszczenie materiałów.

Działania podjęte przez przedsiębiorcę

Korzystanie z usług profesjonalnych zakładów, specjalizujących się w utylizacji nośników poufnych danych jest oszczędnym i bezpiecznym rozwiązaniem. Zdarza się jednak, że przedsiębiorcy decydują się podjąć działania bez wsparcia outsourcerów. Niszczenie poufnych dokumentów odbywa się z wykorzystaniem niszczarki. Może ona pociąć materiały według systemu paskowego lub paskowo-odcinkowego. Poufność dokumentów regulowana jest normą DIN 32757, wyróżniającą pięć stopni tajności. Im wyższy poziom, tym podejmowane działania wymagają zachowania większych zasad bezpieczeństwa. W obrębie pierwszego, drugiego i trzeciego poziomu można wykorzystać cięcie paskowe. Najwyższe stopnie wymagają natomiast zastosowania metody paskowo-odcinkowej.

 

Poufne niszczenie dokumentów należy przeprowadzać z uwzględnieniem odpowiednich wytycznych. Warto zlecić utylizację nośników tajnych danych profesjonalnej firmie. Zakłady, specjalizujące się w niszczeniu poufnych dokumentów, działają bowiem na specjalistycznych maszynach, a odpady wykorzystuje się w procesie recyklingu.