Podstawy prawne postępowania z dokumentacją oraz przechowywania dokumentów

Ustawa zasadnicza:

Postępowanie z dokumentacją:

Przechowalnictwo: