• Home
 • Usługi
 • Jednorazowa/doraźna usługa niszczenia dokumentów

Jednorazowa / doraźna usługa niszczenia dokumentów

Proponujemy Państwu usługę bezpiecznego odbioru i zniszczenia dokumentów, zgodnie z obowiązującą europejską normą branżową DIN 66399.

 • Odbiór dokumentów w wyznaczonym terminie i miejscu,
 • Dostarczenie worków polipropylenowych do zabezpieczenia dokumentów,
 • Spakowanie dokumentacji do zniszczenia w worki,
 • Zamknięcie/zabezpieczenie worków jednorazowymi plombami,
 • Sporządzenie specyfikacji odbioru dokumentacji wraz z pokwitowaniem odbioru,
 • Wywóz dokumentacji transportem własnym do instalacji niszczącej,
 • Zniszczenie dokumentacji instalacji niszczącej w sposób uniemożliwiający pozyskanie jakichkolwiek informacji na nich zgromadzonych,
 • Fizyczne niszczenie dokumentacji w maszynach niszczących w procesie cięcia i szarpania w 4 klasie tajności. Wytworzone w ten sposób ścinki są sprasowane i przekazane do zakładów celulozowych jako surowiec wtórny,
 • Udokumentowanie odbioru i zniszczenia dokumentacji poprzez wystawienie „Certyfikatu zniszczenia”, potwierdzającego profesjonalne wykonanie usługi polegającej na zniszczeniu powierzonej dokumentacji,
 • Termin realizacji zlecenia: do 5 dni roboczych.