Archiwizacja dokumentów – Warszawa, cała Polska

Archiwistyka jest złożoną dziedziną wiedzy i działalności praktycznej, której przedmiotem są dokumenty o różnej wartości społecznej czy historycznej. Włączanie ich do zbioru Centralnego Archiwum Państwowego pozwala zachowywać informacje o wydarzeniach, podmiotach, jednostkach czy osobach fizycznych, które w odegrały znaczącą rolę w tworzeniu historii i tradycji Polski. Aby było to możliwe, dokumenty tworzone od najniższych komórek organizacyjnych muszą być starannie selekcjonowanie, porządkowane, opisywane i archiwizowane.

Archiwizacja dokumentów księgowych, jak i innych akt ma na celu przede wszystkim ich właściwe zabezpieczenie przed zniszczeniem, szybki i bezproblemowy dostęp do informacji w nich zawartych oraz opracowanie dokumentów zgodnie z polskim prawem.

Właściwe uporządkowanie i opisanie akt oraz umieszczenie ich w ewidencji pozwala też szybko dotrzeć do poszukiwanych informacji. Tocząca się sprawa sądowa o ustalenie spadkobierców, pisanie publikacji historycznej o dziejach regionu, kompletowanie dokumentacji płacowej niezbędnej do obliczenia wysokości emerytury to tylko kilka powodów, dla których szybki dostęp do archiwaliów jest tak ważny. Właściwa archiwizacja dokumentów jest sposobem na osiągnięcie tego celu.

Usługi archiwizacji dokumentów w Warszawie i całej Polsce

Porządkowanie dokumentów na każdym szczeblu nie jest łatwe, a jednocześnie wymaga wiedzy, znajomości procedur oraz czasu. Dlatego warto powierzyć to zadanie profesjonalistom, którzy doskonale orientują się w systemach klasyfikacji i grupowania materiałów. Archiwizacja dokumentów w Warszawie jest usługą, którą proponujemy zainteresowanym klientom. Działamy jednak nie tylko na terenie stolicy, ale również w całej Polsce. Poniżej prezentujemy pełną ofertę wykonywanych zadań.

W szczególności specjalizujemy się w:

  • archiwizacji dokumentów księgowych, technicznych oraz materiałów archiwalnych,
  • archiwizacji dokumentacji kategorii A i B,
  • doradztwie z zakresu organizacji i funkcjonowania archiwów zakładowych, składnic akt oraz budowy optymalnych systemów obiegu archiwizowania dokumentów papierowych i elektronicznych,
  • porządkowaniu dokumentacji przedsiębiorstw i instytucji funkcjonujących, jak również będących w likwidacji lub upadłości,
  • projektowaniu i wdrażaniu procedur obiegu dokumentów oraz normatywów kancelaryjno-archiwalnych,
  • tworzeniu od podstaw archiwów zakładowych i składnic akt,
  • przeprowadzkach archiwów,
  • wdrażaniu i projektowaniu archiwów elektronicznych opartych na ogólnie dostępnym oprogramowaniu oraz specjalnie do tego celu stworzonych programach zarządzania dokumentacją elektroniczną,
  • brakowaniu przeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej wraz ze sporządzeniem odpowiednich dokumentów brakowania zgodnie z przepisami,
  • odbiorze i niszczeniu papierowych, optycznych i magnetycznych nośników informacji – wystawienia certyfikatów zniszczenia.

Współpracujemy z biurami księgowymi na terenie Warszawy oraz całej Polski

Nasza firma działa na terenie całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy.