Archiwizacja dokumentów – Warszawa, cała Polska

Głównym celem archiwizacji dokumentów księgowych jak i innych akt to przede wszystkim właściwe ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, szybki i bezproblemowy dostęp do informacji w nich zawartych oraz opracowanie dokumentów zgodnie z polskim prawem. Działamy na terenie Warszawy i całej Polski.

W szczególności specjalizujemy się w:

  • Archiwizacji dokumentów księgowych, technicznych oraz materiałów archiwalnych.
  • Archiwizacji dokumentacji kategorii A i B.
  • Doradztwie z zakresu organizacji i funkcjonowania archiwów zakładowych, składnic akt oraz budowy optymalnych systemów obiegu archiwizowania dokumentów papierowych i elektronicznych.
  • Porządkowaniu dokumentacji przedsiębiorstw i instytucji funkcjonujących, jak również będących w likwidacji lub upadłości.
  • Projektowaniu i wdrażaniu procedur obiegu dokumentów oraz normatywów kancelaryjno-archiwalnych.
  • Tworzeniu od podstaw archiwów zakładowych i składnic akt.
  • Przeprowadzkach archiwów.
  • Wdrażaniu i projektowaniu archiwów elektronicznych opartych na ogólnie dostępnym oprogramowaniu oraz specjalnie do tego celu stworzonych programach zarządzania dokumentacją elektroniczną.
  • Brakowaniu przeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej wraz ze sporządzeniem odpowiednich dokumentów brakowania zgodnie z przepisami.
  • Odbiorze i niszczeniu papierowych, optycznych i magnetycznych nośników informacji – wystawienia certyfikatów zniszczenia.

Współpracujemy z biurami księgowymi na terenie Warszawy oraz całej Polski

Firma nasza działa na terenie całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy.