Nasze referencje

Wśród naszych klientów znajdują się urzędy centralne, urzędy, placówki oświatowe oraz wiele innych znanych i cenionych organizacji i przedsiębiorstw.

Poniżej prezentujemy wybrane referencje:

Polska Akademia Nauk
Orbis Transport
ZGN Bielany
Sąd Rejonowy w Pruszkowie
DBFO Praga Południe
DBFO Bielany
Nadleśnictwo Nurzec
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Echo Investment S.A.
Urząd Miasta I Gminy Konstancin Jeziorna
Centrum Administracyjne Nr 1
Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego w likwidacji
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Instytut Agrofizyki PAN
Polska Akademia Nauk
Ministerstwo Gospodarki
DBFO Praga Północ
Sobiesław Zasada S.A.
DBFO Śródmieście
Instytut Geodezji I Kartografii
EMIKS Składnica Akt
Ambasada RP. WPHI Sztokholm
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Centrum Badań Kosmicznych PAN
Levi Strauss Poland
Państwowa Agencja Atomistyki
Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Instytut Ochrony Środowiska
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ambasada RP. WPHI Paryż
Ambasada RP. WPHI New Delhi
MESKO S.A.
Sad Rejonowy dla M.St Warszawy
Kolegium Nauczycielskie w Radomiu