Nasze referencje

Wśród naszych klientów znajdują się urzędy centralne, urzędy, placówki oświatowe oraz wiele innych znanych i cenionych organizacji i przedsiębiorstw.

Poniżej prezentujemy wybrane referencje:

DBFO Bielany
EMIKS Składnica Akt
Sad Rejonowy dla M.St Warszawy
Polska Akademia Nauk
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Tokio
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Bernie
Kolegium Nauczycielskie w Radomiu
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Ministerstwo Zdrowia
Urząd Żeglugi Śródlądowej
Nadlesnictwo Nurzec
Polska Akademia Nauk
Sobiesław Zasada S.A.
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Instytut Ochrony Środowiska
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Algierze

MESKO S.A.
Echo Investment S.A.
Instytut Agrofizyki PAN
Ambasada RP. WPHI Paryż
Instytut Geodezji I Kartografii
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w New Delhi
Centrum Badań Kosmicznych PAN
DBFO Śródmieście
Ambasada RP. WPHI New Delhi
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Levi Strauss Poland
Państwowa Agencja Atomistyki
Wydawnictwo Lekarskie PZWL
DBFO Praga Północ
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wola M. st. Warszawy
Orbis Transport
Ambasada RP. WPHI Sztokholm
Centrum Administracyjne Nr 1
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pekinie
Urząd Miasta I Gminy Konstancin Jeziorna
Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego w likwidacji
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Sąd Rejonowy w Pruszkowie
ZGN Bielany
DBFO Praga Południe
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa