Nasze referencje

Wśród naszych klientów znajdują się urzędy centralne, urzędy, placówki oświatowe oraz wiele innych znanych i cenionych organizacji i przedsiębiorstw.

Poniżej prezentujemy wybrane referencje:

DBFO Praga Południe
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Tokio
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Ambasada RP. WPHI Sztokholm
DBFO Praga Północ
Levi Strauss Poland
Urząd Miasta I Gminy Konstancin Jeziorna
Państwowa Agencja Atomistyki
Ministerstwo Gospodarki
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wola M. st. Warszawy
MESKO S.A.
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Algierze

Instytut Geodezji I Kartografii
Urząd Żeglugi Śródlądowej
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie
Centrum Badań Kosmicznych PAN
Instytut Agrofizyki PAN
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pekinie
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Bernie
Orbis Transport
Ambasada RP. WPHI New Delhi
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Instytut Ochrony Środowiska
Ambasada RP. WPHI Paryż
Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Sad Rejonowy dla M.St Warszawy
Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego w likwidacji
Kolegium Nauczycielskie w Radomiu
Ministerstwo Zdrowia
Centrum Administracyjne Nr 1
Polska Akademia Nauk
Sobiesław Zasada S.A.
DBFO Śródmieście
Nadlesnictwo Nurzec
Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w New Delhi
Polska Akademia Nauk
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
DBFO Bielany
ZGN Bielany
Echo Investment S.A.
EMIKS Składnica Akt