Nasze referencje

Wśród naszych klientów znajdują się urzędy centralne, urzędy, placówki oświatowe oraz wiele innych znanych i cenionych organizacji i przedsiębiorstw.

Poniżej prezentujemy wybrane referencje:

Sad Rejonowy dla M.St Warszawy
ZGN Bielany
DBFO Śródmieście
Ambasada RP. WPHI New Delhi
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Nadleśnictwo Nurzec
Orbis Transport
DBFO Bielany
Polska Akademia Nauk
Instytut Ochrony Środowiska
Sąd Rejonowy w Pruszkowie
DBFO Praga Północ
Echo Investment S.A.
Ministerstwo Gospodarki
Urząd Miasta I Gminy Konstancin Jeziorna
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
DBFO Praga Południe
Ambasada RP. WPHI Paryż
EMIKS Składnica Akt
Instytut Geodezji I Kartografii
Kolegium Nauczycielskie w Radomiu
Sobiesław Zasada S.A.
Instytut Agrofizyki PAN
Państwowa Agencja Atomistyki
Levi Strauss Poland
Polska Akademia Nauk
Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego w likwidacji
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Centrum Administracyjne Nr 1
Ambasada RP. WPHI Sztokholm
MESKO S.A.
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Centrum Badań Kosmicznych PAN