Nasze referencje

Wśród naszych klientów znajdują się urzędy centralne, urzędy, placówki oświatowe oraz wiele innych znanych i cenionych organizacji i przedsiębiorstw.

Poniżej prezentujemy wybrane referencje:

ZGN Bielany
Sobiesław Zasada S.A.
Ambasada RP. WPHI Sztokholm
EMIKS Składnica Akt
Ambasada RP. WPHI Paryż
Instytut Agrofizyki PAN
Orbis Transport
Echo Investment S.A.
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Centrum Badań Kosmicznych PAN
DBFO Praga Północ
Ambasada RP. WPHI New Delhi
Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Instytut Geodezji I Kartografii
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Levi Strauss Poland
Polska Akademia Nauk
Kolegium Nauczycielskie w Radomiu
Sad Rejonowy dla M.St Warszawy
Ministerstwo Gospodarki
Polska Akademia Nauk
DBFO Bielany
Nadleśnictwo Nurzec
DBFO Śródmieście
Państwowa Agencja Atomistyki
Centrum Administracyjne Nr 1
DBFO Praga Południe
Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego w likwidacji
Instytut Ochrony Środowiska
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
MESKO S.A.
Urząd Miasta I Gminy Konstancin Jeziorna