Nasze referencje

Wśród naszych klientów znajdują się urzędy centralne, urzędy, placówki oświatowe oraz wiele innych znanych i cenionych organizacji i przedsiębiorstw.

Poniżej prezentujemy wybrane referencje:

Sad Rejonowy dla M.St Warszawy
DBFO Praga Północ
Nadleśnictwo Nurzec
Centrum Badań Kosmicznych PAN
Kolegium Nauczycielskie w Radomiu
ZGN Bielany
Polska Akademia Nauk
Ambasada RP. WPHI Paryż
Instytut Agrofizyki PAN
DBFO Praga Południe
Orbis Transport
DBFO Śródmieście
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Instytut Ochrony Środowiska
Ambasada RP. WPHI Sztokholm
MESKO S.A.
Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Polska Akademia Nauk
Sobiesław Zasada S.A.
Państwowa Agencja Atomistyki
Ambasada RP. WPHI New Delhi
Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Urząd Miasta I Gminy Konstancin Jeziorna
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Ministerstwo Gospodarki
Levi Strauss Poland
Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego w likwidacji
Instytut Geodezji I Kartografii
DBFO Bielany
EMIKS Składnica Akt
Echo Investment S.A.
Centrum Administracyjne Nr 1