Nasze referencje

Wśród naszych klientów znajdują się urzędy centralne, urzędy, placówki oświatowe oraz wiele innych znanych i cenionych organizacji i przedsiębiorstw.

Poniżej prezentujemy wybrane referencje:

Urząd Miasta I Gminy Konstancin Jeziorna
Ministerstwo Gospodarki
DBFO Praga Południe
Sad Rejonowy dla M.St Warszawy
DBFO Śródmieście
Polska Akademia Nauk
ZGN Bielany
Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego w likwidacji
Ambasada RP. WPHI New Delhi
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Instytut Ochrony Środowiska
Instytut Geodezji I Kartografii
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Ambasada RP. WPHI Sztokholm
Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Instytut Agrofizyki PAN
Państwowa Agencja Atomistyki
DBFO Bielany
Nadleśnictwo Nurzec
Centrum Administracyjne Nr 1
Centrum Badań Kosmicznych PAN
Echo Investment S.A.
Ambasada RP. WPHI Paryż
Levi Strauss Poland
Polska Akademia Nauk
Sobiesław Zasada S.A.
Kolegium Nauczycielskie w Radomiu
DBFO Praga Północ
Orbis Transport
EMIKS Składnica Akt
MESKO S.A.
Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów