Nasze referencje

Wśród naszych klientów znajdują się urzędy centralne, urzędy, placówki oświatowe oraz wiele innych znanych i cenionych organizacji i przedsiębiorstw.

Poniżej prezentujemy wybrane referencje:

Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego w likwidacji
DBFO Bielany
Polska Akademia Nauk
Echo Investment S.A.
ZGN Bielany
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Kolegium Nauczycielskie w Radomiu
Instytut Ochrony Środowiska
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Instytut Geodezji I Kartografii
Ambasada RP. WPHI Sztokholm
Instytut Agrofizyki PAN
Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Państwowa Agencja Atomistyki
Sobiesław Zasada S.A.
Ambasada RP. WPHI New Delhi
DBFO Praga Północ
DBFO Praga Południe
DBFO Śródmieście
Levi Strauss Poland
Centrum Badań Kosmicznych PAN
Urząd Miasta I Gminy Konstancin Jeziorna
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
EMIKS Składnica Akt
Orbis Transport
Ministerstwo Gospodarki
Polska Akademia Nauk
MESKO S.A.
Sad Rejonowy dla M.St Warszawy
Ambasada RP. WPHI Paryż
Centrum Administracyjne Nr 1
Nadleśnictwo Nurzec