Nasze referencje

Wśród naszych klientów znajdują się urzędy centralne, urzędy, placówki oświatowe oraz wiele innych znanych i cenionych organizacji i przedsiębiorstw.

Poniżej prezentujemy wybrane referencje:

Levi Strauss Poland
Nadleśnictwo Nurzec
Wydawnictwo Lekarskie PZWL
ZGN Bielany
Centrum Badań Kosmicznych PAN
DBFO Śródmieście
Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Ambasada RP. WPHI New Delhi
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Państwowa Agencja Atomistyki
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Sobiesław Zasada S.A.
Ambasada RP. WPHI Sztokholm
Instytut Agrofizyki PAN
MESKO S.A.
Ambasada RP. WPHI Paryż
Instytut Ochrony Środowiska
Instytut Geodezji I Kartografii
Polska Akademia Nauk
DBFO Praga Północ
Echo Investment S.A.
DBFO Praga Południe
DBFO Bielany
Sad Rejonowy dla M.St Warszawy
Kolegium Nauczycielskie w Radomiu
Urząd Miasta I Gminy Konstancin Jeziorna
Polska Akademia Nauk
EMIKS Składnica Akt
Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego w likwidacji
Orbis Transport
Centrum Administracyjne Nr 1
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Ministerstwo Gospodarki