Nasze referencje

Wśród naszych klientów znajdują się urzędy centralne, urzędy, placówki oświatowe oraz wiele innych znanych i cenionych organizacji i przedsiębiorstw.

Poniżej prezentujemy wybrane referencje:

Instytut Ochrony Środowiska
Centrum Administracyjne Nr 1
DBFO Praga Południe
Ambasada RP. WPHI New Delhi
Polska Akademia Nauk
DBFO Śródmieście
Nadleśnictwo Nurzec
DBFO Praga Północ
ZGN Bielany
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Levi Strauss Poland
Instytut Agrofizyki PAN
Echo Investment S.A.
Instytut Geodezji I Kartografii
Ambasada RP. WPHI Paryż
Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Orbis Transport
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Sad Rejonowy dla M.St Warszawy
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Centrum Badań Kosmicznych PAN
Ambasada RP. WPHI Sztokholm
DBFO Bielany
Polska Akademia Nauk
Kolegium Nauczycielskie w Radomiu
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Sobiesław Zasada S.A.
MESKO S.A.
Sąd Rejonowy w Pruszkowie
EMIKS Składnica Akt
Urząd Miasta I Gminy Konstancin Jeziorna
Państwowa Agencja Atomistyki
Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego w likwidacji