Nasze referencje

Wśród naszych klientów znajdują się urzędy centralne, urzędy, placówki oświatowe oraz wiele innych znanych i cenionych organizacji i przedsiębiorstw.

Poniżej prezentujemy wybrane referencje:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
EMIKS Składnica Akt
ZGN Bielany
Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Centrum Badań Kosmicznych PAN
DBFO Bielany
Instytut Geodezji I Kartografii
Orbis Transport
DBFO Śródmieście
Centrum Administracyjne Nr 1
Polska Akademia Nauk
DBFO Praga Północ
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Ministerstwo Gospodarki
Levi Strauss Poland
Sad Rejonowy dla M.St Warszawy
Echo Investment S.A.
Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego w likwidacji
Ambasada RP. WPHI Sztokholm
Ambasada RP. WPHI New Delhi
Państwowa Agencja Atomistyki
Kolegium Nauczycielskie w Radomiu
Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Instytut Agrofizyki PAN
Sobiesław Zasada S.A.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Polska Akademia Nauk
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Urząd Miasta I Gminy Konstancin Jeziorna
MESKO S.A.
DBFO Praga Południe
Nadleśnictwo Nurzec
Instytut Ochrony Środowiska
Ambasada RP. WPHI Paryż