Nasze referencje

Wśród naszych klientów znajdują się urzędy centralne, urzędy, placówki oświatowe oraz wiele innych znanych i cenionych organizacji i przedsiębiorstw.

Poniżej prezentujemy wybrane referencje:

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Sad Rejonowy dla M.St Warszawy
Sąd Rejonowy w Pruszkowie
DBFO Praga Północ
DBFO Praga Południe
DBFO Śródmieście
DBFO Bielany
Państwowa Agencja Atomistyki
Instytut Agrofizyki PAN
ZGN Bielany
Centrum Badań Kosmicznych PAN
Sobiesław Zasada S.A.
Echo Investment S.A.
Levi Strauss Poland
Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Polska Akademia Nauk
Polska Akademia Nauk
Orbis Transport
Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego w likwidacji
Nadleśnictwo Nurzec
Kolegium Nauczycielskie w Radomiu
EMIKS Składnica Akt
Centrum Administracyjne Nr 1