Nasze referencje

Wśród naszych klientów znajdują się urzędy centralne, urzędy, placówki oświatowe oraz wiele innych znanych i cenionych organizacji i przedsiębiorstw.

Poniżej prezentujemy wybrane referencje:

Ambasada RP. WPHI New Delhi
DBFO Śródmieście
Urząd Miasta I Gminy Konstancin Jeziorna
Instytut Ochrony Środowiska
Centrum Administracyjne Nr 1
Sobiesław Zasada S.A.
Centrum Badań Kosmicznych PAN
Polska Akademia Nauk
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
ZGN Bielany
Nadleśnictwo Nurzec
Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Kolegium Nauczycielskie w Radomiu
Echo Investment S.A.
DBFO Praga Południe
Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Levi Strauss Poland
Instytut Agrofizyki PAN
Ambasada RP. WPHI Sztokholm
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
DBFO Praga Północ
EMIKS Składnica Akt
Sad Rejonowy dla M.St Warszawy
Polska Akademia Nauk
Orbis Transport
Instytut Geodezji I Kartografii
Ministerstwo Gospodarki
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Państwowa Agencja Atomistyki
DBFO Bielany
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
MESKO S.A.
Ambasada RP. WPHI Paryż
Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego w likwidacji