Relokacja/Transport dokumentów i archiwów

Relokacja archiwum niezbędna jest w każdym przypadku zmiany siedziby bądź przeniesienia archiwum w inne miejsce. Jest to proces uciążliwy i pracochłonny, który wymaga zaangażowania bardzo wielu ludzi i środków. Relokacja dokumentów realizowana przez nas gwarantuje bezpieczną, niezawodną i szybką dostawę akt w każde miejsce w Polsce.

Na proces relokacji archiwum składa się:

  • Przygotowanie materiałów w siedzibie Klienta,
  • Pakowanie/zabezpieczenie dokumentów w zbiorcze pudła kartonowe, zgodnie z wytycznymi i kolejnością narzuconą przez pracowników (istnieje możliwość zaplombowania pudeł)
  • Przeniesienie pudeł z dokumentami do samochodu ciężarowego,
  • Bezpieczny transport dokumentów do nowej siedziby,
  • Wypakowanie konwoju, przeniesienie do nowego archiwum,
  • Stworzenie topografii przechowywanych dokumentów w nowym archiwum.

Gwarantujemy:

  • Oszczędność czasu i pieniędzy,
  • Bezpieczeństwo przewożonych materiałów,
  • Elastyczność w doborze odpowiedniego terminu relokacji.

W celu wyceny usługi niezbędny będzie wywiad dotyczący ilości dokumentów transportowanych do nowego miejsca, utrudnienia logistyczne (tj. brak wind, schody, długie korytarze, inne), odległość pomiędzy nową a starą siedzibą.