Bezpieczne niszczenie dokumentów na terenie Warszawy oraz całego kraju.

Materiał poddany jest niszczeniu mechanicznemu – gwarantujemy uzyskanie 4 stopnia utajenia wg normy DIN 66399. Po jego zniszczeniu, wywieziony jest jako anonimowa makulatura do zakładów papierniczych. Przyjazny cennik dla firm – niskie ceny niszczenia dokumentów.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami odbioru i niszczenia dokumentów: