• Home
 • Usługi
 • Szkolenia z zakresu zarządzania dokumentacją

Szkolenia z zakresu zarządzania dokumentacją

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkolenia z zakresu zarządzania dokumentacją w Archiwum Zakładowym bądź w Składnicy Akt.

Zakres szkolenia obejmuje:

 • Podstawy prawne,
 • Podstawowe terminy,
 • Struktura Państwowej sieci archiwalnej, zagadnienia nadzoru i kontroli,

Normatywy kancelaryjno-archiwalne:

Skrócony opis obiegu dokumentacji:

 • przyjmowanie i otwieranie przesyłek,
 • kontrola obiegu dokumentacji,
 • dekretowanie pism,
 • rejestracja spraw w systemie bezdziennikowym, znak sprawy,
 • niezbędne elementy pisma,
 • przygotowanie przesyłki do spedycji,
 • przechowywanie akt spraw, opis teczki aktowej, znak teczki,

Jednolity rzeczowy wykaz akt:

 • budowa,
 • zasady tworzenia, posługiwanie się i modyfikacji,
 • kategorie archiwalne, okresy przechowywania dokumentacji,
 • symbole klasyfikacyjne,

System kancelaryjny bezdziennikowy:

 • zasady grupowania akt w sprawy,
 • nadawanie znaku sprawy,
 • spis spraw,
 • tworzenie i prowadzenie teczek rzeczowych,
 • podteczki, teczki zbiorcze

Warunki lokalowe Archiwum Zakładowego

Przyjmowanie akt do Archiwum Zakładowego:

 • zasady przygotowania akt przez osoby załatwiające sprawy,
 • zasady tworzenia ewidencji: spisy zdawczo-odbiorcze akt, wykazy spisów,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie zarządzania dokumentacją,

Postępowanie z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w Archiwum Zakładowym:

 • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie zasobu archiwalnego,
 • tworzenie sygnatury archiwalnej,
 • ewidencja wypożyczeń,

Procedura brakowania dokumentacji, której okres przechowywania upłyną:

 • wydzielanie dokumentacji,
 • powołanie komisji ds. brakowania,
 • tworzenie spisów akt,
 • postępowanie z dokumentacją wymagającą ekspertyzy Archiwum Państwowego,
 • zasady występowania o zgodę na brakowanie do Archiwum Państwowego,
 • przekazanie dokumentacji do zniszczenia,

Procedura przekazywania materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego.

Warsztaty:
rejestracja sprawy, wyszukiwanie symboli i haseł klasyfikacyjnych w wykazie akt, nadawanie znaku sprawie, nadawanie znaku teczki, wypełnianie druku spisu spraw, tworzenie pisma i odpowiedzi na pismo, prowadzenie teczki aktowej, kontrola przygotowania teczki przekazywanej do Archiwum Zakładowego, wypełnienie druku spisu zdawczo-odbiorczego akt, wykaz spisów i inne.