Akta wieczyste

Są takie dokumenty, które nie mogą zostać zniszczone nawet po upływie pewnego czasu. Zalicza się do nich akta wieczyste, czyli materiały oznaczone symbolem „A”. Oznaczenie akt takim symbolem to informacja, że zostały one zakwalifikowane do trwałego przechowywania i ze względu na swoją wartość historyczną czy materialną, nie mogą zostać skasowane. Zaliczamy do nich m.in. księgi wieczyste, akty czy rejestry sądowe.

Księgi wieczyste – najbardziej znany przykład akt wieczystych

Księga wieczysta pozwala na ustalenie statusu prawnego nieruchomości. Zawarte są w niej informacje, dotyczące właściciela, adresu, powierzchni, przeznaczenia i hipotek budynku.  Dokument regulowany jest ustawą o księgach wieczystych i hipotece z 6 lipca 1982 roku. Warto wiedzieć, co zawierają akta zgromadzone przez sąd.

 

Badając księgę wieczystą, należy poddać dokładnej analizie wszystkie wpisy w niej zawarte. W aktach znajdują się informacje, dotyczące statusu prawnego nieruchomości. Obejmują one m.in.:

  1. wnioski, dotyczące wpisów
  2. korespondencję prowadzoną z udziałem sądu
  3. postanowienia i zarządzania Wydziału Ksiąg Wieczystych
  4. wyroki, obejmujące konfigurację zasiedzenia, stwierdzenia nabycia spadku, unieważnienia współwłasności itd.
  5. dokumenty notarialne
  6. pisma geodezyjne
  7. ewentualne hipoteki, służebności itp.

Analiza akt wieczystych pozwala ocenić prawne zagrożenie związane z nabyciem budynku. Dokumenty są tak samo ważne jak księga. Akta wieczyste umożliwiają dokładne zapoznanie się z sądową historią nieruchomości. Chcąc przeanalizować treść dokumentów, należy wykazać się interesem prawnym. Przegląd odbywa się w obecności przedstawiciela sądu. Należy zaznaczyć, iż nieograniczony dostęp do akt mają notariusze.

Niekompletność

Zdarza się, że księga wieczysta nie zawiera wszystkich wymaganych dokumentów. W przypadku zaobserwowania ewentualnych braków należy zajrzeć na koniec konkretnego rozdziału. Zawarte są tam bowiem informacje, dotyczące wykazu akt wieczystych. Zdarza się, że położenie konkretnego dokumentu związane jest z inną księgą nieruchomości. Tego typu sytuacje wynikają z identycznego statusu wielu budynków. Sądy unikają wówczas tworzenia kilka dokumentów.

 

Przed nabyciem konkretnej nieruchomości warto dokładnie zapoznać się z aktami księgi wieczystej. Rzeczowa analiza pozwoli bowiem ocenić prawny status budynku.