Algorytm kryptograficzny

Algorytm kryptograficzny to metoda polegająca na przekształceniu pewnych danych w taki sposób, by ukryć ich zawartość informacyjną. Algorytm pomaga także w dekodowaniu dokumentów. Osoba, która ma kodować dane zostaje wyposażona w swego rodzaju listę poszczególnych czynności, mających na celu przemianę danych pierwotnych w zaszyfrowane.

Ta funkcja szyfrowania dzieli się na dwie główne grupy: algorytmy symetryczne oraz algorytmy asymetryczne. Kategorię algorytmów symetrycznych obowiązuje podział na blokowe i strumieniowe. Podczas szyfrowania metodą algorytmów blokowych tekst dzielony jest na określonej długości bloki, z których każdy jest szyfrowany indywidualnie. Z kolei w przypadku metod strumieniowych dokument przekształca się po mniejszych jednostkach, najczęściej bitach. Warto przy tym wspomnieć, że podczas szyfrowania korzysta się z klucza publicznego (przesyłany w formie jawnej), zaś osoba która odszyfrowuje wykorzystuje już klucz prywatny (znany jedynie osobie, która go utworzy).

Kryptografia jest stosowana nie tylko po to, by utajnić pewne dokumenty. Pełni ona także inne funkcje, między innymi zapewnia integralność. W praktyce oznacza to, że osoba odczytująca dokumenty może bez trudu stwierdzić, czy brakuje w nich jakichś danych. Bez problemu można także zweryfikować nadawcę dzięki funkcji uwierzytelniania.

W obrębie algorytmu kryptograficznego funkcjonują także pojęcia uzupełniające. Bardzo istotna jest umiejętność rozróżnienia kryptografii i kryptoanalizy. Kryptografia zajmuje się tworzeniem szyfrów, zaś kryptoanaliza – ich dekodowaniem.  Tekstem czystym lub inaczej otwartym nazywamy dokument przeznaczony do zakodowania, z kolei szyfrogram to już efekt przekształcenia.

Zalety szyfrowania

Dzięki algorytmom kryptograficznym zawartość dokumentów jest niemożliwa do odczytania dla osób nieupoważnionych. Aby mogły one odczytać zapisane treści, będą musiały uzyskać dostęp do specjalnego klucza. W dzisiejszych czasach szyfrowanie stało się wysoko zaawansowane. Najczęściej wykorzystuje się w nim algorytmy asymetryczne, ponieważ zapewniają one bezpieczeństwo zarówno podczas szyfrowania, jak i dekodowania. Są one także dużo wygodniejsze w użytkowaniu.

Współczesne przechowywanie danych

Algorytmy kryptograficzne są niezbędne we współczesnej archiwizacji. W związku z rozwojem nowych technologii, dokumenty często archiwizuje się w formie elektronicznej. Jest to dużo bezpieczniejsza i ekologiczna forma archiwizacji. Minimalizuje ona także ryzyko zniszczenia bądź zgubienia dokumentacji. Aby archiwizacja cyfrowa była możliwa, niezbędne będą odpowiednie zabezpieczenia. Jest to istotne z dwóch powodów. Po pierwsze kodowanie chroni treści przed ewentualnymi atakami z zewnątrz, a po drugie zabezpiecza dane osobowe, które zgodnie z ustawą RODO powinny być odpowiednio przechowywane i chronione przed osobami nieupoważnionymi.

Algorytmy kryptograficzne wykorzystywane są głównie do kodowania informacji niejawnych, ale nie tylko. Można je wykorzystać także w przypadku innych danych, na których utajnieniu nam zależy.