Aneks

Zdarza się, że dokumenty, w szczególności umowy, ważne w świetle prawa, wymagają pewnej modyfikacji, choć zdecydowana większość ich postanowień pozostaje aktualna. Wówczas autor dokumentu lub częściej dwie strony, które wiąże umowa, sporządzają stosowny aneks. Czym dokładnie jest aneks? W jakich przypadkach należy sporządzić aneks? Jaką moc prawną miewają aneksy?

Czym jest aneks i w jaki sposób powstaje?

Według najprostszej definicji aneks stanowi uzupełnienie, załącznik lub dodatek do pisma, który staje się jego integralną częścią. Aneks może dotyczyć między innymi dzieł, choć najczęściej z pojęciem tym spotykamy się w przypadku umów. Dlatego skupimy się właśnie na tym znaczeniu aneksu. Jeśli chodzi o dwustronną umowę, aneks może powstać wyłącznie za zgodą obu stron, które wyrażają wolę wcielenia w życie jego postanowień. Aby aneks nabrał mocy prawnej i był prawidłowo sporządzony, musi spełniać kilka warunków. Przede wszystkim należy w nim wskazać umowę, której dotyczy, w tym jej numer, datę i oczywiście miejsce podpisania. W aneksie muszą ponadto zostać określone strony umowy, ale również strony tego właśnie aneksu, ponieważ nie zawsze są one tożsame. Niekiedy na mocy aneksu w umowie może pojawić się dodatkowa strona. Kolejny warunek to oczywiście wskazanie zmian, które nastąpią w umowie po wprowadzeniu aneksu.

Jakie postanowienia może zawierać aneks?

W ten sposób aneks możemy podzielić na dwie części, z których pierwsza odnosi się do umowy, druga zaś do postanowień, które wejdą w życie na skutek sporządzenia i podpisania aneksu. Jakie zmiany aneks wprowadza do dokumentów? Istnieją w tym zakresie trzy możliwości. Pierwsza to zmiany postanowienia umowy. W drugim przypadku do umowy dodajemy nowe postanowienia. Aneks podpisany przez strony umowy może także wprowadzać w życie uchylenia niektórych jej postanowień. W praktyce wychodzi więc na to, że strony podpisujące aneks mogą w dowolny sposób modyfikować treść umowy, a więc jej postanowienia. Niekiedy aneks służy również do skorygowania błędów, które pojawiły się we wcześniej podpisanej przez strony umowie.

Przykład: aneks do umowy o pracę

Aneks może dotyczyć między innymi umowy najmu czy też umowy związanej z kredytem lub pożyczką, a konkretnie warunków ich spłaty. Bardzo popularnym rozwiązaniem jest także aneks do umowy o pracę, który posłuży tu za przykład. Zawarcie umowy nie oznacza bowiem, że jej warunki muszą pozostać niezmienne. Pracodawca może zmienić  warunki zarówno na korzyść, jak i niekorzyść pracownika, pod warunkiem, że pracownik wyrazi na to zgodę. Aneks do umowy o pracę powstaje więc za porozumieniem stron i może dotyczyć praktycznie wszystkich jej postanowień. Obie strony muszą zgodzić się co do nowych postanowień i określić termin wprowadzenia ich w życie. Następnie aneks do umowy o pracę staje się tak naprawdę jej integralnym elementem. Aneks może dotyczyć nie tylko wynagrodzenia, co jest najpowszechniejszą sytuacją, ale także wymiaru czasu pracy, a nawet zajmowanego przez pracownika stanowiska.

Artur

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.