Aneks

Zdarza się, że dokumenty, w szczególności umowy, ważne w świetle prawa, wymagają pewnej modyfikacji, choć zdecydowana większość ich postanowień pozostaje aktualna. Wówczas autor dokumentu lub częściej dwie strony, które wiąże umowa, sporządzają stosowny aneks. Czym dokładnie jest aneks? W jakich przypadkach należy sporządzić aneks? Jaką moc prawną miewają aneksy?

Czym jest aneks i w jaki sposób powstaje?

Według najprostszej definicji aneks stanowi uzupełnienie, załącznik lub dodatek do pisma, który staje się jego integralną częścią. Aneks może dotyczyć między innymi dzieł, choć najczęściej z pojęciem tym spotykamy się w przypadku umów. Dlatego skupimy się właśnie na tym znaczeniu aneksu. Jeśli chodzi o dwustronną umowę, aneks może powstać wyłącznie za zgodą obu stron, które wyrażają wolę wcielenia w życie jego postanowień. Aby aneks nabrał mocy prawnej i był prawidłowo sporządzony, musi spełniać kilka warunków. Przede wszystkim należy w nim wskazać umowę, której dotyczy, w tym jej numer, datę i oczywiście miejsce podpisania. W aneksie muszą ponadto zostać określone strony umowy, ale również strony tego właśnie aneksu, ponieważ nie zawsze są one tożsame. Niekiedy na mocy aneksu w umowie może pojawić się dodatkowa strona. Kolejny warunek to oczywiście wskazanie zmian, które nastąpią w umowie po wprowadzeniu aneksu.

Jakie postanowienia może zawierać aneks?

W ten sposób aneks możemy podzielić na dwie części, z których pierwsza odnosi się do umowy, druga zaś do postanowień, które wejdą w życie na skutek sporządzenia i podpisania aneksu. Jakie zmiany aneks wprowadza do dokumentów? Istnieją w tym zakresie trzy możliwości. Pierwsza to zmiany postanowienia umowy. W drugim przypadku do umowy dodajemy nowe postanowienia. Aneks podpisany przez strony umowy może także wprowadzać w życie uchylenia niektórych jej postanowień. W praktyce wychodzi więc na to, że strony podpisujące aneks mogą w dowolny sposób modyfikować treść umowy, a więc jej postanowienia. Niekiedy aneks służy również do skorygowania błędów, które pojawiły się we wcześniej podpisanej przez strony umowie.

Przykład: aneks do umowy o pracę

Aneks może dotyczyć między innymi umowy najmu czy też umowy związanej z kredytem lub pożyczką, a konkretnie warunków ich spłaty. Bardzo popularnym rozwiązaniem jest także aneks do umowy o pracę, który posłuży tu za przykład. Zawarcie umowy nie oznacza bowiem, że jej warunki muszą pozostać niezmienne. Pracodawca może zmienić  warunki zarówno na korzyść, jak i niekorzyść pracownika, pod warunkiem, że pracownik wyrazi na to zgodę. Aneks do umowy o pracę powstaje więc za porozumieniem stron i może dotyczyć praktycznie wszystkich jej postanowień. Obie strony muszą zgodzić się co do nowych postanowień i określić termin wprowadzenia ich w życie. Następnie aneks do umowy o pracę staje się tak naprawdę jej integralnym elementem. Aneks może dotyczyć nie tylko wynagrodzenia, co jest najpowszechniejszą sytuacją, ale także wymiaru czasu pracy, a nawet zajmowanego przez pracownika stanowiska.