Archiwa państwowe wyodrębnione

są to archiwa: Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta i Urzędu Ochrony Państwa; Wchodzą one do państwowej sieci archiwalnej ale nie podlegają Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych; gromadzą głównie akta wytworzone przez te organy i podległe im jednostki organizacyjne

Artur

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.