Archiwista

pracownik realizujący zadania z zakresu kształtowania narastającego zasobu w składnicy akt bądź w archiwum zakładowym

Artur

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.