Archiwistyka

Ta humanistyczna dyscyplina naukowa zajmuje się szeroko rozumianymi zagadnieniami dotyczącymi archiwów oraz materiałów archiwalnych. Jest powiązana z informacją naukową oraz bibliotekoznawstwem, a wywodzi się z historii. W obrębie jej zainteresowań leży:

  • śledzenie cyklu powstawania archiwaliów,
  • nadzorowanie procedur związanych z gromadzeniem i kwalifikowaniem akt,
  • kontrolowanie stanu magazynu i konserwowanie jego zawartości zgodnie z obowiązującymi procedurami,
  • opracowywanie oraz udostępnianie sporządzonych dokumentów,
  • kwalifikowanie dokumentów przeznaczonych do brakowania.

Archiwistykę można podzielić na teorię archiwalną, która zajmuje się badaniem historii dyscypliny, metodykę archiwalną oraz archiwoznawstwo związane z prowadzeniem badań nad opisywaniem, kształtowaniem i organizowaniem zasobów. Wiedzę i uprawnienia z zakresu archiwistyki można zdobyć na studiach lub kursach.

Archiwistyka współcześnie

Wraz z postępującą cyfryzacją zmienia się również sposób zarządzania archiwami. Digitalizacja ułatwia pracę archiwistom, jak również pozwala na jeszcze lepsze zabezpieczanie oraz porządkowanie gromadzonych przez nich dokumentów. Trudno dzisiaj wyobrazić sobie funkcjonowanie nowoczesnego archiwum bez takich platform, jak Elektroniczna Platforma Usług Publicznych (e-PUAP) czy system Enterprise Content Management, automatyzujących zarządzanie zasobami. Ryzyko błędów zostaje zredukowane do minimum, a przy tym rozwiązuje się kilka innych problemów, jak choćby ten związany z ograniczoną ilością miejsca do przechowywania zasobów.