Archiwum prywatne

Tuż obok zawodowych archiwów państwowych, należących do zakładów pracy, bibliotek, uczelni czy jednostek samorządowych i instytucji funkcjonują archiwa prywatne. Są one zakładane i prowadzone przez osoby będące hobbystami, które interesują się gromadzeniem i katalogowaniem dokumentów. Sporą rzeszę z nich stanowią amatorzy, którzy poprzez prowadzenie własnego archiwum chcą zabezpieczyć i zachować dla potomnych cenne pamiątki rodzinne, księgi, dokumenty, drzewa genealogiczne, pamiątki po przodkach. Z tego względu takie inicjatywy noszą również nazwę archiwów rodzinnych.

Archiwum rodzinne

Kształtuje się je na przestrzeni lat, poprzez całokształt działalności podejmowanej przez członków danego rodu – utrzymywanych przez nich kontaktów towarzyskich, wykonywanych zawodów, zainteresowań. Cennymi z tej perspektywy dokumentami, które mogą wzbogacić archiwum są:

  • akty urodzenia, małżeństwa,
  • testamenty,
  • diagnozy lekarskie wraz z wystawianymi receptami,
  • korespondencja prywatna, zaproszenie, kartki z życzeniami, listy,
  • dyplomy szkolne,
  • ewidencja posiadanego majątku, polisy ubezpieczeniowe, umowy o pracę.

Dokumenty te mają wartość historyczną oraz sentymentalną. Są materialną pamiątką po przodkach, a zamknięte, sklasyfikowane i odpowiednio zabezpieczone mogą przetrwać jeszcze wiele lat w domowym archiwum. Nie warto ignorować jego roli w kształtowaniu spuścizny dla przyszłych pokoleń. Zachowanie ich w dobrym stanie technicznym czy wizualnym powinno leżeć w interesie członków rodziny i stanowić źródło wiedzy o tym, jak wyglądało życie przed laty. Trzeba zatem wydzielić odpowiednie miejsce, a także chronić zgromadzone akta przed owadami, wilgocią, promieniowaniem słonecznym oraz zabrudzeniami.