Dokumentacja inwestycyjna

Przygotowania do podjęcia prac budowlanych, związanych z modernizacją terenu, przebudową obiektu, modernizacją w obrębie linii energetycznych czy sieci irygacyjnej, a także uzbrojenie działek i wiele innych czynności terenowych, wymaga opracowania dokumentacji inwestycyjnej. Zawiera ona szczegółowe informacje na temat daty i miejsca oraz zakresu planowanych prac. Podstawą do ich przeprowadzenia jest pozytywna decyzja wydana przez właściwy urząd, np. pozwolenie na budowę, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie wodnoprawne, projekt scalenia lub wymiany gruntów, przekształcenie działki rolnej w budowlaną itp.

Dokumentacja inwestycyjna może dotyczyć kompleksowego wykonawstwa prac, jak również realizacji poszczególnych zadań. Pod tym pojęciem kryją się zwłaszcza:

  • rysunki,
  • opisy techniczne,
  • kosztorysy,
  • akty i regulacje prawne.

Właściwie to każdy krok inwestycji powinien być udokumentowany i przechowywany w formie dokumentacji inwestycyjnej w archiwum. Nie należy zaniedbywać tego obowiązku, co mogłoby skutkować sankcjami na wypadek kontroli jednostek uprawnionych.

Obowiązkiem firmy, która realizuje prace i przygotowuje kompletną dokumentację inwestycyjną, jest odpowiednie przechowywanie dokumentów. Archiwizacja w tym zakresie jest regulowana przepisami prawa, które narzuca obowiązek przechowywania materiałów przez ustalony odgórnie czas. Szczegóły związane z archiwizacją zależą m.in. od rodzaju inwestycji, jej charakteru i zakresu podjętych działań.

Artur

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.