Dokumentacja jawna

Dokumentacja jawna to dokumentacja niezawierająca informacji niejawnych objętych klauzulami. Jest to jedna z klas dokumentów określająca stopień ich ochrony w zakresie dostępu.

W przypadku dokumentacji jawnej nie stosuje się ograniczeń w zakresie udostępniania – może być przedstawiana osobom trzecim bez ograniczeń. Jej przeciwieństwo stanowi dokumentacja niejawna, którą obejmują różnorodne ograniczenia, w zależności od klasyfikacji.

Dokumentacja niejawna dzieli się na:

  • dokumentację ściśle tajną – zawierającą informacje, których ujawnienie może wyrządzić wyjątkowo poważną szkodę, np. zagrozić niepodległości, suwerenności, integralności terytorialnej, bezpieczeństwu wewnętrznemu lub porządkowi konstytucyjnemu kraju (klauzula: „ściśle tajne”);
  • dokumentację tajną – zawierającą informacje, których nieuprawnione ujawnienie może wyrządzić poważną szkodę państwu (klauzula: „tajne”),
  • dokumentację poufną – zawierającą informacje, których nieuprawnione ujawnienie może wyrządzić szkodę Polsce (klauzula: „poufne”),
  • dokumentację zastrzeżoną – zawierającą informacje, których nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na działanie organów władzy publicznej. Klauzulę „zastrzeżone” stosuje się również w odniesieniu do dokumentacji służbowej.

Dokumentacja jawna, w przeciwieństwie do dokumentów niejawnych, nie musi być oznaczona żadną klauzulą i nie podlega specjalnym przepisom związanym z udostępnianiem czy ochroną informacji.

Artur

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.