Dokumentacja jawna

Dokumentacja jawna to dokumentacja niezawierająca informacji niejawnych objętych klauzulami. Jest to jedna z klas dokumentów określająca stopień ich ochrony w zakresie dostępu.

W przypadku dokumentacji jawnej nie stosuje się ograniczeń w zakresie udostępniania – może być przedstawiana osobom trzecim bez ograniczeń. Jej przeciwieństwo stanowi dokumentacja niejawna, którą obejmują różnorodne ograniczenia, w zależności od klasyfikacji.

Dokumentacja niejawna dzieli się na:

  • dokumentację ściśle tajną – zawierającą informacje, których ujawnienie może wyrządzić wyjątkowo poważną szkodę, np. zagrozić niepodległości, suwerenności, integralności terytorialnej, bezpieczeństwu wewnętrznemu lub porządkowi konstytucyjnemu kraju (klauzula: „ściśle tajne”);
  • dokumentację tajną – zawierającą informacje, których nieuprawnione ujawnienie może wyrządzić poważną szkodę państwu (klauzula: „tajne”),
  • dokumentację poufną – zawierającą informacje, których nieuprawnione ujawnienie może wyrządzić szkodę Polsce (klauzula: „poufne”),
  • dokumentację zastrzeżoną – zawierającą informacje, których nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na działanie organów władzy publicznej. Klauzulę „zastrzeżone” stosuje się również w odniesieniu do dokumentacji służbowej.

Dokumentacja jawna, w przeciwieństwie do dokumentów niejawnych, nie musi być oznaczona żadną klauzulą i nie podlega specjalnym przepisom związanym z udostępnianiem czy ochroną informacji.