Dokumentacja niejawna

Pojęcie dokumentacji niejawnej dotyczy tych dokumentów, które zawierają informacje niejawne, zdefiniowane w Ustawie o ochronie informacji niejawnych z 5 sierpnia 2010 roku. Są takie informacje, które zostały uznane za tajemnicę państwową lub służbową, z uwagi na ich szkodliwość dla Rzeczypospolitej Polskiej lub jej interesów. W związku z tym są opatrzone odpowiednią klauzulą tajności i podlegają specjalnej ochronie. Dokumentacja niejawna jest też przechowywana i przetwarzana na ściśle określonych zasadach.

Klauzule tajności nadawane dokumentacji niejawnej

Nie każda dokumentacja niejawna podlega tym samym procedurom w zakresie ochrony i przetwarzania. Ich stopień i zasady są uwarunkowane klauzulą, jaką nadaje się dokumentom. Ustawa wymienia cztery takie klauzule:

  • ściśle tajne – dotyczy dokumentacji, która w przypadku ujawnienia mogłaby spowodować szkodę RP w zakresie np. zagrożenia jej niepodległości, integralności terytorialnej czy suwerenności,
  • tajne – klauzulą tajności jest objęta dokumentacja niejawna, której ujawnienie może przyczynić się do uniemożliwienia realizacji zadań związanych z ochroną porządku konstytucyjnego RP lub jej suwerenności,
  • poufne – dokumenty poufne po ujawnieniu mogą przyczynić się do utrudnienia prowadzenia bieżącej polityki zagranicznej,
  • zastrzeżone – klauzulą obejmuje się wszystkie dokumenty utrudniające pracę organów administracyjnych w zakresie obronności kraju, a nie objęte wyższymi klauzulami.

Poszczególne klauzule oznaczają, że objęta nimi dokumentacja niejawna może być przetwarzana i przeglądana przez osoby z określonymi uprawnieniami i na konkretnych zasadach. Dotyczą one również przechowywania dokumentów oraz ich brakowania czy niszczenia.