Dokumentacja niejawna

Pojęcie dokumentacji niejawnej dotyczy tych dokumentów, które zawierają informacje niejawne, zdefiniowane w Ustawie o ochronie informacji niejawnych z 5 sierpnia 2010 roku. Są takie informacje, które zostały uznane za tajemnicę państwową lub służbową, z uwagi na ich szkodliwość dla Rzeczypospolitej Polskiej lub jej interesów. W związku z tym są opatrzone odpowiednią klauzulą tajności i podlegają specjalnej ochronie. Dokumentacja niejawna jest też przechowywana i przetwarzana na ściśle określonych zasadach.

Klauzule tajności nadawane dokumentacji niejawnej

Nie każda dokumentacja niejawna podlega tym samym procedurom w zakresie ochrony i przetwarzania. Ich stopień i zasady są uwarunkowane klauzulą, jaką nadaje się dokumentom. Ustawa wymienia cztery takie klauzule:

  • ściśle tajne – dotyczy dokumentacji, która w przypadku ujawnienia mogłaby spowodować szkodę RP w zakresie np. zagrożenia jej niepodległości, integralności terytorialnej czy suwerenności,
  • tajne – klauzulą tajności jest objęta dokumentacja niejawna, której ujawnienie może przyczynić się do uniemożliwienia realizacji zadań związanych z ochroną porządku konstytucyjnego RP lub jej suwerenności,
  • poufne – dokumenty poufne po ujawnieniu mogą przyczynić się do utrudnienia prowadzenia bieżącej polityki zagranicznej,
  • zastrzeżone – klauzulą obejmuje się wszystkie dokumenty utrudniające pracę organów administracyjnych w zakresie obronności kraju, a nie objęte wyższymi klauzulami.

Poszczególne klauzule oznaczają, że objęta nimi dokumentacja niejawna może być przetwarzana i przeglądana przez osoby z określonymi uprawnieniami i na konkretnych zasadach. Dotyczą one również przechowywania dokumentów oraz ich brakowania czy niszczenia.

Artur

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.