Dokumentacja poufna

Do klasyfikacji materiałów uznanych za niejawne, zawierających informacje strzeżone wykorzystuje się oznaczenie „tajne”. Dokumentacja poufna to jedna z klauzul stosowana w archiwizacji dla określenia ważności i tajności akt. Obok niej znajdują się takie pojęcia jak „ściśle tajne”, „tajne” oraz „zastrzeżone”.

Co zatem oznacza stwierdzenie dokumentacja poufna? Odnosi się ono do dokumentów, w których zawarte są informacje ważne, a ich wyciek mógłby działać na szkodę państwa. Artykuł 5 ust. 3 dokładniej reguluje i wyjaśnia, co kryje się pod tym pojęciem. Dokumentacja poufna to taka, która nie może dostać się w ręce osób niepowołanych, gdyż mogłoby to skutkować m.in.:

  • utrudnieniem w prowadzeniu polityki zagranicznej zgodnie z założoną strategią,
  • utrudnieniem w realizacji przedsięwzięć obronnych,
  • zakłóceniami porządku publicznego,
  • zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli,
  • zagrożeniem stabilności finansowej,
  • niekorzystnym funkcjonowaniem gospodarki,
  • utrudnieniem w ochronie porządku publicznego czy egzekwowaniu zasad bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości.

O nadaniu dokumentacji poufności decyduje uprawniona osoba, podpisująca lub oznaczająca dokument. Dopuszcza się zniesienie lub zmianę klauzuli tajności, jak również jej zawyżenie lub zniżenie. Ważne jest przestrzeganie procedur związanych z udostępnianiem dokumentacji poufności, jej przetwarzaniem oraz ochroną z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.

Artur

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.