Dokumentacja poufna

Do klasyfikacji materiałów uznanych za niejawne, zawierających informacje strzeżone wykorzystuje się oznaczenie „tajne”. Dokumentacja poufna to jedna z klauzul stosowana w archiwizacji dla określenia ważności i tajności akt. Obok niej znajdują się takie pojęcia jak „ściśle tajne”, „tajne” oraz „zastrzeżone”.

Co zatem oznacza stwierdzenie dokumentacja poufna? Odnosi się ono do dokumentów, w których zawarte są informacje ważne, a ich wyciek mógłby działać na szkodę państwa. Artykuł 5 ust. 3 dokładniej reguluje i wyjaśnia, co kryje się pod tym pojęciem. Dokumentacja poufna to taka, która nie może dostać się w ręce osób niepowołanych, gdyż mogłoby to skutkować m.in.:

  • utrudnieniem w prowadzeniu polityki zagranicznej zgodnie z założoną strategią,
  • utrudnieniem w realizacji przedsięwzięć obronnych,
  • zakłóceniami porządku publicznego,
  • zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli,
  • zagrożeniem stabilności finansowej,
  • niekorzystnym funkcjonowaniem gospodarki,
  • utrudnieniem w ochronie porządku publicznego czy egzekwowaniu zasad bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości.

O nadaniu dokumentacji poufności decyduje uprawniona osoba, podpisująca lub oznaczająca dokument. Dopuszcza się zniesienie lub zmianę klauzuli tajności, jak również jej zawyżenie lub zniżenie. Ważne jest przestrzeganie procedur związanych z udostępnianiem dokumentacji poufności, jej przetwarzaniem oraz ochroną z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.