Dokumenty brakowania

obejmują protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej sporządzony na formularzu Pu-A-34 oraz spis dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do przekazania na makulaturę, sporządzony na formularzu Pu-A-33a dla dokumentacji aktowej i na formularzu Pu-A-33b dla dokumentacji technicznej

Artur

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.