Ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny

Ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny stanowi jedną z części narodowego zespołu archiwalnego. Obejmuje on wszystkie materiały archiwalne, których formalnymi właścicielami są jednostki państwowe. Jego uzupełnieniem są zespół państwowy ewidencjonowany i nieewidencjonowany oraz zespół państwowy nieewidencjonowany. Wspólnie tworzą one dokumentację zakwalifikowaną do wieczystego przechowywania w archiwach.

Rodzaje materiałów w zbiorze

Do ewidencjonowanego zbioru niepaństwowego są kwalifikowane wszystkie te materiały, które zawierają istotne informacje o wszelkich przejawach życia narodu w przeszłości i obecnie. Jednocześnie powstały one w wyniku działalności i stanowią własność:

  • partii i organizacji politycznych,
  • organizacji spółdzielczych
  • innych organizacji społecznych,
  • kościołów i związków wyznaniowych,
  • innych niepaństwowych jednostek organizacyjnych.

Własność materiałów archiwalnych

Wymienione w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach jednostki pozostają właścicielami materiałów archiwalnych ze zbioru niepaństwowego ewidencjonowanego do momentu ich rozwiązania. W tym okresie materiały te nie mogą być przedmiotem obrotu. Po ustaniu działalności jednostek organizacyjnych właścicielem zbioru staje się Państwo. Zasoby zostają przekazane do właściwej jednostki państwowej, którą wskaże Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. Uzupełnieniem zbioru materiałów niepaństwowych stanowi Zasób nieewidencjonowany. Tworzą go archiwa należące do osób fizycznych lub ich prawnych następców.