Instrukcja archiwalna

obejmuje przepisy określające cele i zadania archiwum zakładowego lub składnicy akt

Artur

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.