Inwentarz zespołu archiwalnego

Rozbudowane zbiory archiwalne mogą liczyć nawet wiele milionów jednostek inwentarzowych. Poszukiwanie tej właściwej, w celu jej udostępnienia, przekazania czy przekwalifikowania, bez odpowiednich narzędzi pomocniczych byłoby niezwykle czasochłonne. Pomocą archiwalną, która pozwala przyspieszyć i usprawnić tę czynność, jest inwentarz zespołu archiwalnego.

Czym jest inwentarz archiwalny?

Inwentarz archiwalny jest formą opracowania, które stanowi pomoc w zabezpieczaniu i udostępnianiu materiałów znajdujących się w zbiorze. Zawiera on wszystkie niezbędne informacje dotyczące zarówno postaci przechowywanych dokumentów, jak i zawartych w nich treści. Składa się na niego systematyczny ciąg opisów wszystkich jednostek archiwalnych zbioru. Zazwyczaj ten układ jest zgodny z układem jednostek inwentarzowych w zbiorze. Standardowo opracowanie zawiera dwie części: wstęp, w którym znajdują się informacje dotyczące twórcy dokumentu, dzieje akt, sposób uporządkowania itp. oraz właściwy spis jednostek inwentarzowych.

Rodzaje inwentarzy zbiorów archiwalnych

Inwentarze zespołu archiwalnego dzielą się na kilka rodzajów. Wyróżnia się:

  • ze względu na ich formę – inwentarze kartkowe i książkowe,
  • ze względu na zawartość – inwentarze realne i idealne (należące do danego archiwum, ale przechowywane w różnych miejscach),
  • ze względu na bieżąca przydatność – inwentarze aktualne i historyczne.

Inwentarz zespołu archiwalnego umożliwia szybkie dotarcie do konkretnego dokumentu. Najczęściej sporządza się go w pracowni naukowej archiwów.