Inwentarz zespołu archiwalnego

systematyczny ciąg opisu jednostek archiwalnych wytworzonych przez twórcę zespołu i zgodny zazwyczaj z układem tych jednostek w kancelarii lub registraturze

Artur

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.