Klucze kryptograficzne

Gromadzenie i archiwizowanie dokumentów często wiąże się z koniecznością zabezpieczenia ich zawartości przed dostępem osób niepowołanych. Znajdujące się w nich informacje mogą być objęte ustawą o ochronie danych osobowych czy tajemnicą przedsiębiorstwa. W tym celu stosuje się różne metody i narzędzia. Zaliczają się do nich również klucze kryptograficzne.

Czym jest klucz kryptologiczny?

Klucz kryptograficzny jest narzędziem stosowanym w kryptografii – dziedzinie nauki o stosowaniu zabezpieczeń dla informacji. Tworzy go ciąg symboli (literowych, cyfrowych lub znaków specjalnych), których podanie wywołuje określoną reakcję w postaci przekształcenia kryptograficznego. Zadania, do których może on być wykorzystywany, to między innymi: szyfrowanie, deszyfrowanie, podpisywanie lub weryfikacja podpisu.

Klucze kryptograficzne mają na celu ograniczenie dostępu do informacji. Zastosowanie tego zabezpieczenia sprawia, że treść dokumentu czy pliku jest widoczna jedynie dla osoby, która dysponuje kluczem.

Rodzaje kluczy kryptograficznych

W szyfrowaniu dokumentów stosuje się dwa typy kryptografii:

  • symetryczną – w której ten sam klucz jest wykorzystywany do szyfrowania i deszyfrowania wiadomości,
  • asymetryczną – w której dodatkowo wyróżnia się klucz publiczny i prywatny.

Klucz symetryczny najczęściej jest przypisywany do komunikacji, a nie do osoby. Stąd też często każde kolejne połączenie wymaga jego wygenerowania. Natomiast w kryptografii asymetrycznej klucz publiczny często jest jawny i służy do szyfrowania lub weryfikacji podpisu. Na jego podstawie oblicza się klucz prywatny, znany jedynie jego właścicielowi. Jest on przeznaczony do deszyfrowania i podpisywania.