Kształtowanie narastającego zasobu archiwalnego

Tworzenie archiwum ma na celu zachowanie dla potomności materiałów o wartości historycznej, które są gromadzone w danej jednostce organizacyjnej. Rozbudowywanie zbioru ma charakter subiektywny, gdyż nadawanie wartości materiałom może wynikać ze stosowania indywidualnych kryteriów. Kształtowanie narastającego zasobu archiwalnego jest sposobem na ujednolicenie tych kryteriów i podniesienie wartości zbiorów.

Cel kształtowania zasobu archiwalnego

Gromadzenie zbiorów archiwalnych ma na celu jak najpełniejsze udokumentowanie przeszłości – tak, by stanowiły bogatą bazę wiedzy o niej, przeznaczoną dla obecnych i przyszłych pokoleń. Określenie „jak najpełniejszy” kojarzy się z zachowaniem wszystkiego, co w jakikolwiek sposób wiąże się z byłymi wydarzeniami czy działalnością podmiotów. W rzeczywistości takie podejście doprowadziłoby do powstania gigantycznego zbioru, który w znacznej części byłby bezwartościowy.

Kształtowanie narastającego zasobu archiwalnego ma na celu ograniczenie rodzaju zbieranych dokumentów do tych, które spełniają wymagane kryteria. Jest ono niezbędne w sytuacji masowego produkowania wszelkiego rodzaju akt, często zaśmiecających półki biur czy kancelarii.

Na czym polega kształtowanie narastającego zasobu archiwalnego

Narastającym zasobem archiwalnym jest dokumentacja gromadzona w biurach, zakładach pracy, placówkach kulturalnych i instytucjach. Zanim trafi ona do zasobu narodowego, przechodzi etap weryfikacji. Tworzenie spójnego i wartościowego zbioru polega na dokonywaniu selekcji materiałów archiwalnych oraz wyodrębnianiu spośród nich tych, które kwalifikują się do wieczystego przechowywania. Selekcja opiera się na naukowej ocenie wartości tych dokumentów, a jej następstwem jest brakowanie. W procesie kształtowania stosuje się ustalone kryteria oceny dokumentacji.

 

Artur

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.