Materiały archiwalne

przekazy źródłowe określonych twórców zespołów archiwalnych mające znaczenie historyczne i z tego tytułu wieczyście przechowywane najpierw u ich twórców, później w archiwach państwowych

Artur

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.