Narodowy zasób archiwalny

całość materiałów archiwalnych, niezależnie od tego kiedy, przez kogo i gdzie została wytworzona oraz gdzie jest aktualnie przechowywana – u wytwórcy tych materiałów, innego ich posiadacza czy już w archiwum państwowym

Artur

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.