Nieewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny

tworzą materiały archiwalne powstałe i powstające w wyniku działalności wybitnych osób fizycznych, stanowiące własność tych osób lub ich prawnych następców

Artur

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.