Nieewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny

Materiały, które wchodzą w skład zasobów archiwalnych, klasyfikuje się według źródła ich pochodzenia, rodzaju czy zawartości. Mogą one zostać przekazane dobrowolnie lub ustawowo, jeżeli należą do własności państwa i mają znaczenie dla historii narodu. Wśród nich wyróżnia się także nieewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny, który podlega szczególnym procedurom klasyfikacji i przechowywania.

Czym są nieewidencjonowane niepaństwowe zasoby archiwalne?

Do zbiorów archiwum można włączyć materiały, które są ważne z punktu widzenia kultury, polityki czy nauki. Mimo że mogą mieć wartość historyczną i społeczną, to należą do prywatnych zasobów i nie stanowią państwowej własności.

Nieewidencjonowane niepaństwowe zasoby archiwalne to materiały, które zostały stworzone przez osoby fizyczne. Stanowią one własność autorów, ich spadkobierców lub prawnych następców. Do nieewidencjonowanych niepaństwowych zasobów archiwalnych zaliczają się wszelkie materiały, które powstały w wyniku działalności wybitnych osób.

Sposób archiwizowania zasobów nieewidencjonowanych

Przechowywanie materiałów będących własnością osób fizycznych odbywa się według określonych procedur. Przepisy prawa regulują także sposób ich użytkowania, zabraniając m.in. wywóz nieewidencjonowanych niepaństwowych zasobów archiwalnych za granicę. Jednocześnie istnieje możliwość przekazania takich materiałów archiwom państwowym lub zbycia ich ramach umowy kupna-sprzedaży. Tym samym stają się własnością archiwum i mogą być rozporządzane w określony sposób.