Niepaństwowy zasób archiwalny

W zbiorach archiwów mogą być przechowywane materiały, które stanowią własność państwa lub osób prywatnych czy instytucji. Są one klasyfikowane i ewidencjonowane według określonych zasad, które uwzględniają ich rodzaj czy przynależność do danej kategorii archiwów. Niepaństwowy zasób archiwalny to zbiór materiałów, które nie wchodzą w skład państwowych archiwów. Mogą więc należeć zarówno do osób fizycznych, jak i innych podmiotów.

Podział niepaństwowych zasobów archiwalnych

Oprócz klasyfikacji stosowanej podczas ewidencjonowania i przechowywania dokumentów, niepaństwowe zasoby archiwalne dzieli się na dwa rodzaje. Wśród nich wyodrębnia się zasoby ewidencjonowane i nieewidencjonowane. Różnią się one własnością i sposobem powstania. Do podmiotów, których wytworzone materiały wchodzą w skład niepaństwowych zasobów archiwalnych, zaliczają się m.in.:

  • partie polityczne,
  • kościoły i związki wyznaniowe,
  • związki zawodowe,
  • stowarzyszenia,
  • spółdzielnie,
  • fundacje,
  • organizacje,
  • banki,
  • uczelnie,
  • instytucje finansowe.

Ponadto niepaństwowe zasoby archiwalne mogą należeć do osób fizycznych lub ich prawnych następców. W przypadku, gdy ustanie działalność podmiotów, które zaliczają się do ewidencjonowanych niepaństwowych zasobów archiwalnych, własność materiałów przechodzi na archiwum. Są one wyłączone z obrotu i są chronione przez przepisy prawa.

 

Przechowywanie niepaństwowych zasobów archiwalnych musi być zgodne z obowiązującymi instrukcjami, które są wyszczególnione w zapisach ustawy.

Artur

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.