Niepaństwowy zasób archiwalny

obejmuje materiały archiwalne, które nie są własnością państwowych jednostek organizacyjnych oraz organów i jednostek samorządu terytorialnego; dzieli się na ewidencjonowany i nieewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny

Artur

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.