Nośnik informatyczny

Obecnie większość danych przechowywanych jest w formie elektronicznej. Wszelkie dokumenty oraz informacje są gromadzone i przekazywane poprzez wykorzystanie specjalnych nośników informatycznych. Wykorzystywane są one w firmach, instytucjach, a nawet archiwach, gdzie zasoby ewidencjonowane są w formatach cyfrowych. Wprowadzenie takiego systemu obiegu informacji miało za zadanie usprawnienie komunikacji oraz poprawę efektywności pracy instytucji i podmiotów gospodarczych.

Czym jest nośnik informatyczny?

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. 2005 nr 64 poz. 565. nośnik informatyczny to urządzenie, które służy do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w formie cyfrowej. Do tej kategorii zaliczają się takie materiały jak:

  • płyty CD,
  • pamięć komputera,
  • dysk zewnętrzny,
  • dyskietki,
  • pendrive,
  • płyty DVD,
  • karty,

Nośniki informatyczne wykorzystywane są do przechowywania akt, dokumentacji, pism, danych oraz wszelkich zasobów wytworzonych przez przedsiębiorstwo lub instytucje publiczne. Muszą być one gromadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i udostępniane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Archiwizacja nośników informatycznych

Urządzenia takie również podlegają ewidencjonowaniu i archiwizacji. Stosuje się do nich odrębne instrukcje, które precyzują zasady przechowywania nośników informatycznych w archiwach. W tym przypadku również obowiązuje system klasyfikacji, który wchodzi w skład procedur archiwizacyjnych.