Operat ewidencyjny

zbiór złożony z map, rejestrów, zestawień gruntów, spisów alfabetycznych, skorowidzów, działek oraz dokumentów uzasadniających wpisy do rejestrów dotyczy jednego obrębu

Artur

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.