Opisanie materiałów archiwalnych

polega na umieszczeniu na każdej teczce aktowej: nazwy jednostki organizacyjnej, w której dane materiały powstały; symbolu klasyfikacyjnego i kwalifikacyjnego według wykazu akt; tytułu teczki tożsamego z hasłem klasyfikacyjnym z rzeczowego wykazu akt; rocznych dat krańcowych; sygnatury teczki; liczby stron w teczce

Artur

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.