Pertynencja

Pertynencja to zasada przynależności terytorialnej, która nakazuje ścisły związek zespołów archiwalnych z terytorium, na którym powstały. W praktyce oznacza to, że archiwalia należą do jednostki terytorialnej, w której powstały. To jedna z podstawowych zasad archiwistyki, która była stosowana nawet przed jej oficjalnym wprowadzeniem. Nie oznacza to jednak, że nie stwarza ona problemów interpretacyjnych.

Pertynencja terytorialna okazała się szczególnie kłopotliwa w burzliwych czasach wojennych. Podczas i po I Wojnie Światowej często miewano problemy z przypisaniem przynależności akt konkretnemu terytorium ze względu na rozpad wielu państw. Wpłynęło to na obecny kształt zasad w tym zakresie.

 

Obecnie w stosunkach międzynarodowych stosuje się dwie główne zasady dotyczące pertynencji:

  • zasadę pertynencji funkcjonalnej– jeśli dla zarządzania jakimś terytorium potrzebne są archiwalia z danych registratur, można je wydzielić i przekazać owym jednostkom terytorialnym;
  • zasadę wspólnego dziedzictwa– mówi ona o tym, że niepodzielne materiały, których pertynencja terytorialna nie może być jednoznacznie określona, pozostają w miejscu, w którym zostały zarchiwizowane i są udostępniane dla wszystkich zainteresowanych stron; strony te wspólnie ponoszą również koszty utrzymania archiwów.

Pertynencja terytorialna może mieć odniesienie do rozmaitych jednostek terytorialnych. Jest stosowana nie tylko w skali międzynarodowej, ale również krajowej.

Artur

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.