Pismo urzędowe

pismo sporządzone w urzędzie (instytucji) z zachowaniem ustalonych form uwierzytelniających pismo

Artur

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.