Plik

Plik jest terminem o podwójnym znaczeniu. W bardziej tradycyjnym ujęciu, odnosi się do większej liczby kartek (banknotów, fotografii itp.) połączonych ze sobą w pakiet za pomocą spinacza lub gumki. Jest on na tyle duży, że bez problemu można go ująć dłonią i przenieść. Od kilkudziesięciu lat stosuje się to pojęcie także w informatyce, do określenia zbioru danych, powiązanych wspólnymi cechami i opatrzonych nazwą.

Plik informatyczny w archiwistyce

Chociaż archiwistyka kojarzy się głównie z dokumentami papierowymi, od czasu pojawienia się technologii informatycznej również stosowane w niej metody zapisu informacji są traktowane jako nośniki danych archiwalnych. Stąd też plik jako zbiór danych może być jednostką archiwalną. Zależnie od rodzaju zawartych w nim informacji formatu danych wyróżnia się pliki:

  • tekstowe – dokumenty zapisane w dowolnych programach biurowych, a także w notatnikach systemowych oraz w językach programowania (np. HTML),
  • muzyczne – nagrania utworów muzycznych, wywiadów, wypowiedzi, dyskusji, notatek z dyktafonów itp.,
  • graficzne – zdjęcia, rysunki, skany, plany i mapy w formatach JPEG, BMP, GIF i PNG,
  • filmowe – nagrania fabularne i dokumentalne na nośnikach cyfrowych,
  • skompresowane – wszystkie wymienione wyżej typy plików zgromadzone w folderach i zarchiwizowane.

Plik dokumentów tekstowych w archiwistyce

W archiwistyce pojęcie pliku jest też powszechnie stosowane w odniesieniu do kilku lub kilkunastu pojedynczych kartek, spiętych razem lub umieszczonych w teczce, a stanowiących załącznik do innego dokumentu czy pisma przewodniego. Mogą to być listy, materiały dydaktyczne czy poglądowe, akta lub inne dokumenty.