Plik

Plik jest terminem o podwójnym znaczeniu. W bardziej tradycyjnym ujęciu, odnosi się do większej liczby kartek (banknotów, fotografii itp.) połączonych ze sobą w pakiet za pomocą spinacza lub gumki. Jest on na tyle duży, że bez problemu można go ująć dłonią i przenieść. Od kilkudziesięciu lat stosuje się to pojęcie także w informatyce, do określenia zbioru danych, powiązanych wspólnymi cechami i opatrzonych nazwą.

Plik informatyczny w archiwistyce

Chociaż archiwistyka kojarzy się głównie z dokumentami papierowymi, od czasu pojawienia się technologii informatycznej również stosowane w niej metody zapisu informacji są traktowane jako nośniki danych archiwalnych. Stąd też plik jako zbiór danych może być jednostką archiwalną. Zależnie od rodzaju zawartych w nim informacji formatu danych wyróżnia się pliki:

  • tekstowe – dokumenty zapisane w dowolnych programach biurowych, a także w notatnikach systemowych oraz w językach programowania (np. HTML),
  • muzyczne – nagrania utworów muzycznych, wywiadów, wypowiedzi, dyskusji, notatek z dyktafonów itp.,
  • graficzne – zdjęcia, rysunki, skany, plany i mapy w formatach JPEG, BMP, GIF i PNG,
  • filmowe – nagrania fabularne i dokumentalne na nośnikach cyfrowych,
  • skompresowane – wszystkie wymienione wyżej typy plików zgromadzone w folderach i zarchiwizowane.

Plik dokumentów tekstowych w archiwistyce

W archiwistyce pojęcie pliku jest też powszechnie stosowane w odniesieniu do kilku lub kilkunastu pojedynczych kartek, spiętych razem lub umieszczonych w teczce, a stanowiących załącznik do innego dokumentu czy pisma przewodniego. Mogą to być listy, materiały dydaktyczne czy poglądowe, akta lub inne dokumenty.

Artur

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.