Punkt zatrzymania

Mianem punktu zatrzymania jest określane każde stanowisko pracy, przez które przechodzą akta sprawy w trakcie wykonywania czynności służbowych związanych z jej załatwianiem. Pisma czy dokumenty mogą pokonywać krótką lub długą drogę, zanim trafią do właściwej jednostki czy zostaną zarchiwizowane. Można wówczas określić, ile punktów zatrzymania miały po drodze. Czasem jest ich kilkanaście, nierzadko więcej niż 20. Oznacza to, że im więcej osób i jednostek dokonuje dekretacji pism, tym dłużej trwa cały proces obiegu dokumentów.

Każdy z punktów zatrzymania kształtuje ogólny obieg pisma, będący realizacją zapisów praktykowanych przez kancelarie. Inaczej można określić, że są to etapy, które pokonuje dokumentacja wchodząca na drogę urzędową i poddawana kolejnym czynnościom kancelaryjnym przewidzianym przez ustawodawcę.