Rejestr niepaństwowego zasobu archiwalnego

ewidencja materiałów archiwalnych ważnych instytucjonalnie niepaństwowych jednostek organizacyjnych, prowadzony przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i podległe mu archiwa

Artur

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.