Repertorium

pomoc kancelaryjna, najczęściej w sądzie, notariacie i hipotece, zbliżona do dziennika podawczego, zawierająca zwięzłe adnotacje o rozpatrywanych sprawach, nazwiska stron, datę itp., stanowiąca jednocześnie podstawę do nadania aktom spraw właściwego układu

Artur

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.