Reprografia

Termin reprografii odnosi się do reprodukcji dokumentów, czyli kopiowania materiału tekstowego i graficznego. Jest ona zarówno dziedziną nauki, jak i zespołem metod, technik oraz środków stosowanych do sporządzania takich reprodukcji. Są to zarówno kopie piśmienne, jak i rysunkowe. Natomiast do ich wykonywania stosuje się rozmaite metody mechaniczne oraz elektroniczne.

Jakie metody stosuje się w reprografii?

Różnorodność powielanych dokumentów sprawia, że w reprografii stosuje się wiele metod. Są one dobierane zarówno do typu dokumentu, jak i do jego stanu fizycznego czy wartości. Metody reprograficzne dzieli się na:

  • termograficzne (bezpośrednie, termotransferowe i termosublimacyjne),
  • fotochemiczne (fotorozpuszczalne, fotoutwardzalne, halogenosrebrowe, diazotypowe i inne),
  • magnetograficzne,
  • elektrofotograficzne,
  • jonograficzne,
  • elkograficzne,
  • natryskiwania farby.

Czemu służy reprografia?

Celem wykonywania reprodukcji dokumentów jest przede wszystkim zabezpieczenie ich zawartości. Wytworzony wtórnik może być użytkowany przez zainteresowane osoby, zapewniając dostęp do treści bez fizycznego kontaktu z właściwym dokumentem. Ponadto wtórnik jest też przechowywany w innym miejscu niż oryginał, co chroni treści przed całkowitą i bezpowrotną utratą dokumentu na skutek np. zalania czy pożaru archiwum.

W reprografii stosuje się też nowoczesne techniki zabezpieczania materiałów. Należą do nich między innymi mikrofilmowanie oraz digitalizacja. Ta ostatnia w znacznej mierze odnosi się do planów i map, a polega na przenoszeniu ich wersji papierowych do komputera i archiwizowanych w postaci cyfrowej.