Reprografia

Termin reprografii odnosi się do reprodukcji dokumentów, czyli kopiowania materiału tekstowego i graficznego. Jest ona zarówno dziedziną nauki, jak i zespołem metod, technik oraz środków stosowanych do sporządzania takich reprodukcji. Są to zarówno kopie piśmienne, jak i rysunkowe. Natomiast do ich wykonywania stosuje się rozmaite metody mechaniczne oraz elektroniczne.

Jakie metody stosuje się w reprografii?

Różnorodność powielanych dokumentów sprawia, że w reprografii stosuje się wiele metod. Są one dobierane zarówno do typu dokumentu, jak i do jego stanu fizycznego czy wartości. Metody reprograficzne dzieli się na:

  • termograficzne (bezpośrednie, termotransferowe i termosublimacyjne),
  • fotochemiczne (fotorozpuszczalne, fotoutwardzalne, halogenosrebrowe, diazotypowe i inne),
  • magnetograficzne,
  • elektrofotograficzne,
  • jonograficzne,
  • elkograficzne,
  • natryskiwania farby.

Czemu służy reprografia?

Celem wykonywania reprodukcji dokumentów jest przede wszystkim zabezpieczenie ich zawartości. Wytworzony wtórnik może być użytkowany przez zainteresowane osoby, zapewniając dostęp do treści bez fizycznego kontaktu z właściwym dokumentem. Ponadto wtórnik jest też przechowywany w innym miejscu niż oryginał, co chroni treści przed całkowitą i bezpowrotną utratą dokumentu na skutek np. zalania czy pożaru archiwum.

W reprografii stosuje się też nowoczesne techniki zabezpieczania materiałów. Należą do nich między innymi mikrofilmowanie oraz digitalizacja. Ta ostatnia w znacznej mierze odnosi się do planów i map, a polega na przenoszeniu ich wersji papierowych do komputera i archiwizowanych w postaci cyfrowej.

Artur

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.