Sekretariat

stanowisko pracy, do którego należy obsługa organizacyjna kierownika jednostki organizacyjnej, wykonujące niekiedy także czynności kancelaryjne

Artur

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.