Seria

Systematyzacja jednostek archiwalnych stanowi podstawę porządkowania wszystkich archiwaliów w zbiorze czy zasobie. Takie uporządkowanie i opracowanie zgodnie z przyjętymi normami pozwala na szybkie dotarcie do potrzebnych dokumentów i zawartych w nich informacji. Jest też podstawą do tworzenia spisów i wykazów jednostek w zbiorze. Jednym z elementów podziału jest seria.

Czym jest seria w archiwistyce?

Ogólna definicja serii odnosi się do szeregu przedmiotów, produktów, banknotów czy innych elementów o wielu cechach wspólnych, różniących się drobnym elementem. W przypadku banknotów, może nim być kolejny numer serii. Znaczki pocztowe z tej samej serii łączy wspólna tematyka grafiki, a serię koszulek polo – identyczny wzór oraz produkcja w tym samym czasie, w jednym cyklu technologicznym.

Wszystkie wymienione cechy mają też odniesienie do serii jednostek archiwalnych, zgromadzonych w zbiorze lub zespole. Są one:

  • usystematyzowane i uporządkowane,
  • wspólne pod względem tematycznym,
  • połączone konkretnymi związkami – np. pochodzeniem, sposobem wykorzystania, formą czy sposobem zgromadzenia.

Poszczególne jednostki w serii tworzą spójny ciąg. Natomiast serie w zbiorze czy zespole są tworzone po dokonaniu analizy dokumentów i określeniu wyraźnych analogii, możliwych do jednoznacznego zdefiniowania. Przypisywanie do nich archiwaliów może też odbywać się na podstawie kryterium, jakim jest konkretna komórka organizacyjna w firmie – dział, wydział, referat itp. Warto też dodać, że serie mogą być tworzone wieloetapowo, jako jednostki strukturalne pierwszego, drugiego i kolejnych rzędów. Serię najniższego stopnia zazwyczaj nazywa się klasą archiwalną.

Artur

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.