Sieć teleinformatyczna

We współczesnym świecie wymiana informacji czy ich przesyłanie odbywa się za pomocą nowoczesnych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Informacje te mają postać danych cyfrowych. Połączenie wymienionych technologii oraz uzupełnienie ich o odpowiednie urządzenia tworzy strukturę, jaką jest sieć teleinformatyczna. Może ona przyjmować różne formy oraz być mniej lub bardziej rozbudowana, jednak zawsze jej cechą definiującą jest transmisja informacji cyfrowej.

Rodzaje sieci teleinformatycznych

Sieć teleinformatyczna została zdefiniowana w ustawie Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. Dokument określa ją jako grupę systemów transmisyjnych, a także urządzeń komutacyjnych i przekierowujących, za pomocą których jest możliwe przesyłanie lub odbiór sygnałów. Jednocześnie medium mogą być przewody, fale optyczne lub radiowe oraz inne nośniki wykorzystujące energię elektromagnetyczną.

Sieć teleinformatyczna stanowi część jednego lub wielu systemów teleinformatycznych. Pod względem sposobu przesyłu danych może przyjmować jedną z dwóch form:

  • przewodową, w której dane są transmitowane za pomocą kabli miedzianych, telekomunikacyjnych, komputerowych, teleinformatycznych lub światłowodowych,
  • bezprzewodową, w której transmisja danych odbywa się na falach elektromagnetycznych.

Sieci teleinformatyczne z firmach

Sieci teleinformatyczne istniały już ponad 70 lat temu. Pierwsze konstrukcje tego typu znacznie różniły się od współczesnych, które charakteryzują się innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi. Dzięki nim dane są przesyłane szybciej, na większe odległości i z minimalnymi lub zerowymi stratami. Obecnie nie są już one wyłącznie częścią ogólnych systemów, ale stanowią podstawę funkcjonowania każdej nowoczesnej firmy. Umożliwiają komunikowanie się pomiędzy stanowiskami, działami, urządzeniami nadawczo-odbiorczymi, a także gromadzenie, archiwizowanie i wymianę danych.