System teleinformatyczny

Prowadzenie firmy, biura, organizacji czy instytucji, nawiązywanie współpracy z jednostkami zewnętrznymi oraz tworzenie i przechowywanie dokumentacji, wymagają odpowiednich metod komunikacji, przetwarzania i magazynowania danych. We współczesnym świecie coraz rzadziej służą do tego telefon stacjonarny czy goniec, wypierane przez znacznie szybsze, wydajniejsze i bezpieczniejsze technologie informatyczne. Dlatego częścią każdej firmy i instytucji jest obecnie system teleinformatyczny.

Czym jest system teleinformatyczny?

System teleinformatyczny jest sformalizowanym terminem prawnym, który określa zespół urządzeń, oprogramowania i innych środków umożliwiających gromadzenie i wymianę informacji. W ujęciu praktycznym natomiast jest to zespół sieci teleinformatycznych i urządzeń końcowych, który umożliwia przetwarzanie informacji mających postać elektroniczną. Do systemu zalicza się nie tylko infrastrukturę, ale również pracowników, aplikacje specjalistyczne, outsourcing IT, organizację czy zasoby informatyczne.

Do głównych zadań takiego systemu zaliczają się:

  • przetwarzanie,
  • przechowywanie,
  • wysyłanie,
  • odbieranie danych.

Narzędziami przeznaczonymi do realizacji tych zadań są sieci telekomunikacyjne oraz urządzenia końcowe.

Zastosowanie systemów teleinformatycznych

Współczesne systemy teleinformatyczne wymagają stosowania najnowocześniejszych technologii zabezpieczeń. Wymusza je nie tylko RODO, ale również coraz większe możliwości hakerów, którzy zagrażają kradzieżą cennych danych osobowych i tajemnic firmy.

Systemy teleinformatyczne znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Usprawniają zarządzanie flotą w firmach logistycznych. Umożliwiają racjonalne dystrybuowanie energii elektrycznej czy gazu. Kontrolują zmiany pogodowe i informują o zagrożeniach. Są też niezastąpione w biurach i archiwach, w których usprawniają ewidencję dokumentów oraz ich wyszukiwanie.