Zespół archiwalny otwarty

Zespoły archiwalne można podzielić na otwarte i zamknięte. Ta pierwsza grupa odnosi się do określania zespołu, który stale jest zasilany nowymi dokumentami przeznaczonymi do archiwizacji zgodnie z przyjętymi procedurami. Ich przekazywaniem zajmuje się twórca zespołu, którym może być:

  • osoba fizyczna lub
  • samodzielny urząd (np. urząd wojewódzki, gminy, powiatu).

Sam zespół archiwalny otwarty to pojęcie używane do określenia całości dokumentacji zgromadzonej, a następnie przekazanej właściwej jednostce. Można ona współpracować z twórcą bezpośrednio lub za jego pośrednictwem otrzymywać materiały pochodzące z różnych źródeł. Zakres współpracy zależy od przyznanych kompetencji oraz wypracowanych schematów postępowania. Po tym, jak dokumenty przejdą właściwy proces i zostaną skatalogowane w archiwum, można mówić o nich w kontekście zespołu archiwalnego otwartego.

Zespół archiwalny otwarty to opozycja dla zespołu zamkniętego. Taki podział jest popularny i powszechnie stosowany z uwagi na odmienny czas, w jakim działa twórca zespołu. Jeżeli zasób zostanie uznany jako otwarty, wówczas sugeruje to, że dane archiwum ma uprawnienia do kształtowania narastających w jego strukturach materiału.

Zespoły archiwalne, ze względu na różnorodność i chęć usystematyzowania, można też podzielić na przykładowe, typowe oraz szczątkowe. Znane jest też rozróżnienie na zespoły archiwalne proste oraz złożone, które mają odmienną budowę wewnętrzną.

Artur

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.