Abator

Abator to aparat do katalitycznego utleniania tlenku etylenu. Przy optymalnej temperaturze i odpowiednim stężeniu, utylizacja sięga prawie 100%, a co za tym idzie emisja tlenku etylenu jest niemal zerowa. Abator powinien być wykorzystywany w zestawie ze sterylizatorem. Utylizuje on bowiem tlenek etylenu, który używany jest właśnie w sterylizacji.

W jaki sposób działa?

Abator działa w oparciu o zasadę wytwarzania ciepła, czyli tak zwanej reakcji egzotermicznej. Dzięki temu może bez problemu przetwarzać tlenek etylenu. Wynikiem tego działania będzie powstanie dwutlenku węgla oraz pary wodnej, a więc nie ma tu mowy o jakichkolwiek szkodliwych dla środowiska substancjach. Abator  jest zbudowany z wentylatora, podgrzewacza powietrza oraz złoża katalizatora. Oczywiście na urządzeniu znajdziemy także przycisk włączający oraz różnego rodzaju kontrolki, które informują nas o pracy maszyny. Bardzo ważną cechą, jaką posiada abator jest to, że może on w pełni automatycznie spalać tlenek etylenu, a co za tym idzie osoba obsługująca maszynę, nie musi na bieżąco jej kontrolować. Abator dzięki swojej budowie można zamieścić zarówno na zewnątrz budynku, jak i w pomieszczeniu technicznym.

Do czego używana jest ta maszyna?

Abator jest niezbędny podczas konserwacji archiwaliów. Sama konserwacja materiałów archiwalnych jest procesem, który polega na usunięciu zanieczyszczeń w postaci grzybów, występujących na dokumentach. Proces ten jest zalecany szczególnie w archiwach i muzeach. Dzięki użyciu tego rodzaju sterylizacji znacznie wydłuża się żywotność dokumentacji. Proces konserwacji trwa około trzydziestu sześciu godzin. W tym czasie z materiału sterylizowanego usuwa się grzyby z grupy Penicillium, Cladosporium i Aspergillus. Materiały są wkładane do komory luzem bądź zebrane w większe grupy. Ważne jest także to, by dokumenty wysterylizowane były oddzielone od tych zanieczyszczonych przez około siedemdziesiąt dwie godziny.

Abator to urządzenie niezbędne podczas konserwacji książek i dokumentów. Usuwa on bowiem z powietrza tlenek etylenu, który może być niebezpieczny dla zdrowia ludzi. Ten związek chemiczny zagraża naszemu zdrowiu, na wszystkich etapach jego użytkowania. Jakikolwiek kontakt z nim może skutkować niepokojącymi objawami. Najczęściej pojawiające się symptomy to zaburzenia widzenia, ból i obrzęk oczu, stany zapalne skóry i odmrożenia. W skrajnych przypadkach tlenek etylenu doprowadza także do uszkodzeń trzustki, wątroby i nadnerczy, a nawet do zwiększenia ryzyka wystąpienia chorób nowotworowych. Warto pamiętać o tym, podczas pracy i stosować odpowiednie zabezpieczenia.

Co sprawdzić przed zakupem?

Przed zakupem abatora warto sprawdzić, czy jest on kompatybilny z posiadanym przez nas sterylizatorem. Najlepiej kupować urządzania wyprodukowane przez jedną firmę. Abator spełni swoją funkcję jedynie wtedy, gdy zostanie odpowiednio zamontowany i podłączony do tak zwanej narzędziowej linii budynku.  Urządzenie to powinno nam służyć około trzy lata (lub mniej więcej trzysta cykli), w zależności od częstotliwości użycia.