Abator

Abator to aparat do katalitycznego utleniania tlenku etylenu. Przy optymalnej temperaturze i odpowiednim stężeniu, utylizacja sięga prawie 100%, a co za tym idzie emisja tlenku etylenu jest niemal zerowa. Abator powinien być wykorzystywany w zestawie ze sterylizatorem. Utylizuje on bowiem tlenek etylenu, który używany jest właśnie w sterylizacji.

W jaki sposób działa?

Abator działa w oparciu o zasadę wytwarzania ciepła, czyli tak zwanej reakcji egzotermicznej. Dzięki temu może bez problemu przetwarzać tlenek etylenu. Wynikiem tego działania będzie powstanie dwutlenku węgla oraz pary wodnej, a więc nie ma tu mowy o jakichkolwiek szkodliwych dla środowiska substancjach. Abator  jest zbudowany z wentylatora, podgrzewacza powietrza oraz złoża katalizatora. Oczywiście na urządzeniu znajdziemy także przycisk włączający oraz różnego rodzaju kontrolki, które informują nas o pracy maszyny. Bardzo ważną cechą, jaką posiada abator jest to, że może on w pełni automatycznie spalać tlenek etylenu, a co za tym idzie osoba obsługująca maszynę, nie musi na bieżąco jej kontrolować. Abator dzięki swojej budowie można zamieścić zarówno na zewnątrz budynku, jak i w pomieszczeniu technicznym.

Do czego używana jest ta maszyna?

Abator jest niezbędny podczas konserwacji archiwaliów. Sama konserwacja materiałów archiwalnych jest procesem, który polega na usunięciu zanieczyszczeń w postaci grzybów, występujących na dokumentach. Proces ten jest zalecany szczególnie w archiwach i muzeach. Dzięki użyciu tego rodzaju sterylizacji znacznie wydłuża się żywotność dokumentacji. Proces konserwacji trwa około trzydziestu sześciu godzin. W tym czasie z materiału sterylizowanego usuwa się grzyby z grupy Penicillium, Cladosporium i Aspergillus. Materiały są wkładane do komory luzem bądź zebrane w większe grupy. Ważne jest także to, by dokumenty wysterylizowane były oddzielone od tych zanieczyszczonych przez około siedemdziesiąt dwie godziny.

Abator to urządzenie niezbędne podczas konserwacji książek i dokumentów. Usuwa on bowiem z powietrza tlenek etylenu, który może być niebezpieczny dla zdrowia ludzi. Ten związek chemiczny zagraża naszemu zdrowiu, na wszystkich etapach jego użytkowania. Jakikolwiek kontakt z nim może skutkować niepokojącymi objawami. Najczęściej pojawiające się symptomy to zaburzenia widzenia, ból i obrzęk oczu, stany zapalne skóry i odmrożenia. W skrajnych przypadkach tlenek etylenu doprowadza także do uszkodzeń trzustki, wątroby i nadnerczy, a nawet do zwiększenia ryzyka wystąpienia chorób nowotworowych. Warto pamiętać o tym, podczas pracy i stosować odpowiednie zabezpieczenia. Na stanowisko osoby obsługującej Abator powinien być wybierany pracownik po odpowiednim przeszkoleniu, żeby do minimum zmniejszyć potencjalne ryzyko jakiegokolwiek niebezpiecznego dla zdrowia zdarzenia.

Co sprawdzić przed zakupem?

Przed zakupem abatora warto sprawdzić, czy jest on kompatybilny z posiadanym przez nas sterylizatorem. Najlepiej kupować urządzania wyprodukowane przez jedną firmę. Abator spełni swoją funkcję jedynie wtedy, gdy zostanie odpowiednio zamontowany i podłączony do tak zwanej narzędziowej linii budynku.  Urządzenie to powinno nam służyć około trzy lata (lub mniej więcej trzysta cykli), w zależności od częstotliwości użycia. Abator to urządzenie, które z roku na rok zdobywa coraz większą popularność na rynku, głównie ze względu na liczne zalety, które oferuje.

Archiwizacja dokumentów z wykorzystaniem Abatora

Należy pamiętać zasadniczo o tym, że wszystkie organizacje z jakimi się spotkamy, niezależnie od tego czy jest to duża, mała czy średnia firma, generują dokumentacje. Dla wielu z nich taka dokumentacja odgrywa oczywiście kluczową rolę. Dane osobowe przetwarzane są niemal bez przerwy, generując w ten sposób liczne dane, na które każda spółka musi w swojej działalności skupić uwagę i odpowiednio je przechowywać. Niemal każda wiadomość zawierająca ważne dla działania danego przedsiębiorstwa dane, musi być w odpowiedni sposób zarchiwizowana. Innymi słowy zastosowanie abatora w zakresie archiwizacji dokumentów, to niemal że norma w obecnym biznesie.

Musimy pamiętać o tym, że w nowoczesnym biznesie, zasadniczo profesjonalne zarządzanie dokumentacją jest niemal, że koniecznością, zwłaszcza jeżeli mówimy o dużych firmach, gdzie liczba dokumentów do przechowania jest ogromna. Abator pozwala na obniżenie kosztów przechowywania dokumentacji co jest niezwykle istotne z punktu widzenia każdej firmy.

Czym tak właściwie jest archiwizacja dokumentów i dlaczego jest aż tak istotna – po co dbać o dane osobowe przetwarzane przez naszą firmę?

Wciąż w Polskim biznesie często możemy spotkać się z podejściem nieco staroświeckim, gdzie właściciele zadają pytanie: po co tak właściwie cała ta archiwizacja dokumentów, po co odpowiednio przechowywać te dane osobowe, w jakim celu powstało rodo czy ze stwierdzeniami pokroju: mój biznes nie opiera się na archiwizacji dokumentów, ja jedynie sprzedaje meble na rynku lokalnym. To podejścia sprawia, że dla wielu osób piastujących stanowisko prezesa czy własciciela danego przedsiębiorstwa, abator będzie niczym więcej jak niepotrzebną fanaberią, nie podejmą więc oni decyzji o jego zakupie.

Należy jednak pamiętać o tym, że archiwizacja dokumentów to proces polegający na indeksowaniu, porządkowaniu i przechowywaniu dokumentów w taki sposób, aby były one łatwo dostępne, bezpieczne, gromadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz chronione przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych. Usługę archiwizacji dokumentów możemy świadczyć zarówno w naszej siedzibie, jak i w siedzibie Klienta. Jakie rodzaje dokumentów można archiwizować? Usługa obejmuje archiwizację szerokiego zakresu dokumentów. Możemy przechowywać i zarządzać dokumentami takimi jak: umowy; faktury; akta pracownicze; dokumenty finansowo-księgowe; Dokumentacja techniczna; legalne dokumenty; dokumentacja medyczna – i wiele innych.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że w Polsce istnieją pewne przepisy, które wyraźnie mówią o tym w jaki sposób dokumentacja powinna być archiwizowana oraz dające wyraźnie do zrozumienia, że jako właściciele danego przedsiębiorstwa, jesteśmy do tego zobowiązani. Mimo że podane przepisy są jasne, to wielu właścicieli firm, nie przykłada do tego większej wagi, co niestety jest bardzo dużym błędem.

Abator rozwiązuje wiele z wyżej wymienionych kwestii, dlatego też dokonanie inwestycji w zakup tego urządzenia, to dobry wybór.

Dlaczego odpowiednie przechowywanie dokumentów jest tak ważne z punktu widzenia przedsiębiorstwa?

Zasadniczo, odpowiednia archiwizacja dokumentów w firmie jest ważna z trzech powodów, które wymieniamy poniżej:

Powód 1: Zabezpieczenie wrażliwych danych przed ich wyciekiem bądź przejęciem – jest to podstawowy argument w tej dyskusji. Odpowiednia archiwizacja dokumentów pozwala na odpowiednie ich zabezpieczenie i ochronę. Dokumenty są bowiem przechowywane w sposób i w warunkach, które do minimum zmniejszają ryzyko ich zniszczenia.

Powód 2: Aspekty prawne, które są kolejnym istotnym aspektem na który należy zwrócić uwagę, w kontekście odpowiedniego przechowywania dokumentów zgodnie z przepisami prawnymi. Odpowiedni dostęp do dokumentów archiwalnych jest podstawą, którą zapewnia między innymi abator. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że dokumenty, które posiadamy, są przechowywanie zgodnie ze sztuką i z obowiązującymi przepisami.

Powód 3: Optymalizacja kosztów, która z pewnością dla wielu osób będzie zdecydowanie najważniejszym aspektem w omawianym temacie. Archiwizacja dokumentów w odpowiedni sposób pozwala nam między innymi na ograniczenie kosztów związanych z zatrudnianiem archiwistów do pracy. Poza tym tworzymy w ten sposób bardzo przydatny model archiwizacji dokumentów, który jest dostosowany do indywidualnych potrzeb każdej firmy. Każdy dokument jest bowiem precyzyjnie klasyfikowany i indeksowany, dzięki czemu łatwiejsze jest późniejsze odnalezienie potrzebnych danych. Jak widać abator to rzecz, która z pewnością przyda nam się w odpowiedniej archiwizacji dokumentów w naszym przedsiębiorstwie.