Abator

Abator to aparat do katalitycznego utleniania tlenku etylenu. Przy optymalnej temperaturze i odpowiednim stężeniu, utylizacja sięga prawie 100%, a co za tym idzie emisja tlenku etylenu jest niemal zerowa. Abator powinien być wykorzystywany w zestawie ze sterylizatorem. Utylizuje on bowiem tlenek etylenu, który używany jest właśnie w sterylizacji.

W jaki sposób działa?

Abator działa w oparciu o zasadę wytwarzania ciepła, czyli tak zwanej reakcji egzotermicznej. Dzięki temu może bez problemu przetwarzać tlenek etylenu. Wynikiem tego działania będzie powstanie dwutlenku węgla oraz pary wodnej, a więc nie ma tu mowy o jakichkolwiek szkodliwych dla środowiska substancjach. Abator  jest zbudowany z wentylatora, podgrzewacza powietrza oraz złoża katalizatora. Oczywiście na urządzeniu znajdziemy także przycisk włączający oraz różnego rodzaju kontrolki, które informują nas o pracy maszyny. Bardzo ważną cechą, jaką posiada abator jest to, że może on w pełni automatycznie spalać tlenek etylenu, a co za tym idzie osoba obsługująca maszynę, nie musi na bieżąco jej kontrolować. Abator dzięki swojej budowie można zamieścić zarówno na zewnątrz budynku, jak i w pomieszczeniu technicznym.

Do czego używana jest ta maszyna?

Abator jest niezbędny podczas konserwacji archiwaliów. Sama konserwacja materiałów archiwalnych jest procesem, który polega na usunięciu zanieczyszczeń w postaci grzybów, występujących na dokumentach. Proces ten jest zalecany szczególnie w archiwach i muzeach. Dzięki użyciu tego rodzaju sterylizacji znacznie wydłuża się żywotność dokumentacji. Proces konserwacji trwa około trzydziestu sześciu godzin. W tym czasie z materiału sterylizowanego usuwa się grzyby z grupy Penicillium, Cladosporium i Aspergillus. Materiały są wkładane do komory luzem bądź zebrane w większe grupy. Ważne jest także to, by dokumenty wysterylizowane były oddzielone od tych zanieczyszczonych przez około siedemdziesiąt dwie godziny.

Abator to urządzenie niezbędne podczas konserwacji książek i dokumentów. Usuwa on bowiem z powietrza tlenek etylenu, który może być niebezpieczny dla zdrowia ludzi. Ten związek chemiczny zagraża naszemu zdrowiu, na wszystkich etapach jego użytkowania. Jakikolwiek kontakt z nim może skutkować niepokojącymi objawami. Najczęściej pojawiające się symptomy to zaburzenia widzenia, ból i obrzęk oczu, stany zapalne skóry i odmrożenia. W skrajnych przypadkach tlenek etylenu doprowadza także do uszkodzeń trzustki, wątroby i nadnerczy, a nawet do zwiększenia ryzyka wystąpienia chorób nowotworowych. Warto pamiętać o tym, podczas pracy i stosować odpowiednie zabezpieczenia.

Co sprawdzić przed zakupem?

Przed zakupem abatora warto sprawdzić, czy jest on kompatybilny z posiadanym przez nas sterylizatorem. Najlepiej kupować urządzania wyprodukowane przez jedną firmę. Abator spełni swoją funkcję jedynie wtedy, gdy zostanie odpowiednio zamontowany i podłączony do tak zwanej narzędziowej linii budynku.  Urządzenie to powinno nam służyć około trzy lata (lub mniej więcej trzysta cykli), w zależności od częstotliwości użycia.

Artur

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.