Aerator

Wykreowanie i utrzymanie optymalnego mikroklimatu w archiwum to podstawa dla zachowania zbiorów dokumentacji w dobrej kondycji. Często osiągnięcie odpowiednich parametrów jest niemożliwe bez wsparcia dodatkowego sprzętu. Jednym z nich jest aerator, czyli komora do wietrzenia zbiorów. To właśnie prawidłowa wentylacja, obok temperatury, czystości natężenia światła i wilgotności, jest kluczowa dla utrzymania nośników w nienaruszonym stanie.

Na czym polega praca Aeratora?

Osuszanie stosowane jest zarówno profilaktycznie, jak również w razie zalania czy dostania się wilgoci różnymi kanałami. W procesie tym stosuje się pęd powietrza w zamkniętym pomieszczeniu, aby wymuszony obieg przywrócił odpowiedni poziom suchości papieru czy innego nośnika. Cyrkulacja jest niezbędna, ale nie powinna odbywać się przy otwartych w niekontrolowany sposób oknach – w czuwaniu nad jej prawidłowym przebiegiem pomaga właśnie aerator.