Aerator

Wykreowanie i utrzymanie optymalnego mikroklimatu w archiwum to podstawa dla zachowania zbiorów dokumentacji w dobrej kondycji. Często osiągnięcie odpowiednich parametrów jest niemożliwe bez wsparcia dodatkowego sprzętu. Jednym z nich jest aerator, czyli komora do wietrzenia zbiorów. To właśnie prawidłowa wentylacja, obok temperatury, czystości natężenia światła i wilgotności, jest kluczowa dla utrzymania nośników w nienaruszonym stanie.

Na czym polega praca Aeratora?

Osuszanie stosowane jest zarówno profilaktycznie, jak również w razie zalania czy dostania się wilgoci różnymi kanałami. W procesie tym stosuje się pęd powietrza w zamkniętym pomieszczeniu, aby wymuszony obieg przywrócił odpowiedni poziom suchości papieru czy innego nośnika. Cyrkulacja jest niezbędna, ale nie powinna odbywać się przy otwartych w niekontrolowany sposób oknach – w czuwaniu nad jej prawidłowym przebiegiem pomaga właśnie aerator.

 

 

Artur

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.