Pion ochrony

wyodrębniona, wyspecjalizowana komórka organizacyjna do spraw ochrony informacji niejawnych, kierowana przez pełnomocnika ochrony

Artur

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.